Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin 2016 yılı çalışmalarının yer aldığı ‘TDBB 2016 Faaliyet Raporu’ yayınlandı.
TDBB’nin bir yıllık çalışmalarının yer aldığı 2016 faaliyet raporunda, tecrübe paylaşımı ve eğitim programları çerçevesinde, ‘Türkiye’de Eğitim Sistemi’, ‘Yerel Yönetimlerde Kadın İstihdamı ve Kadına Yönelik Çalışmalar’, ‘Yerel Yönetimlerde Basın ve Halkla İlişkiler’, ‘Yerel Yönetimlerde Su, Atık Su ve Sulama Sistemleri’,‘Yerel Yönetimlerde Okul Öncesi Eğitim Kurumları’, ‘Yerel Yönetimlerde Temizlik Hizmetleri’ Uzman Eğitimi Programları, Moğolistan Shariin-Gol Belediyesine yönelik ‘Belediyecilik Çalışmaları ve Madencilik Hizmetleri’ ve Gagauz Belediyelerine yönelik ‘Yerel Yönetimlerde Alternatif Enerji Kaynakları ve Asfalt Çalışmaları’ konularını içeren Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programları yer alıyor.
Raporda ayrıca, ‘TDBB Avrasya Yerel Yöneticiler Bosna Zirvesi’, ‘Yusuf Has Hacib Yılı İstanbul Açılış Töreni’, ‘Türk Dünyasında Ortak Atasözleri ve Deyimler Çalıştayı’, Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 25. Yıldönümü dolayısıyla İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Mirasa Saygı Duymak, Vatanı Geliştirmek Yılı’ Kültürel Etkinlikleri, ‘Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödül Töreni’, ‘Doğumunun 150. Yılında Alihan Bökeyhan Anma Programı’, ‘Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri’ Paneli, 1916 Türkistan direnişinin 100. yıldönümünde Kırgızistan’da çekilen ‘Ürkün Filminin Türkiye Galası’ ile Bişkek’te düzenlenen ‘Türk ve İslam Dünyasında Kaşgarlı Mahmud’ Uluslararası Sempozyumu gibi önemli faaliyetler de raporda yer alıyor.
2016 Faaliyet Raporunda ayrıca, birlik idari toplantıları, işbirliği ile düzenlenen ve desteklenen programlar, ‘basılı yayınlar’, katılım sağlanan uluslararası etkinlikler, temsil ve ziyaretler, ‘mali bilgiler’, ‘2016 yılında üye olan belediyeler’, ‘TDBB üyelerinin Türk Dünyası ile ilgili faaliyetleri’ ve ‘Basında TDBB’ başlıkları da raporda yer alan diğer bölümler şeklinde sıralanıyor

17.05.2017

Raporun tam metin PDF’i için bkz.