Hakkımızda

Türk dili ve lehçelerini konuşan ülkelerin devlet başkanları, 2000 yılı Azerbaycan zirvesinde ülkelerarası karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili alınan kararların 10. Maddesinde: “Yerel yönetimler arasında işbirliğinin geliştirilmesi” kararını almıştır. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülkeler, bölgeler ve buralarla coğrafi, tarihi, kültürel ortaklıkları bulunan yerlerdeki kent ve kent yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla 12 Kasım 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Birliğimiz 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması hakkındaki yasa çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. TDBB Yönetim Kurulunda 11 ülke temsil edilmektedir. Birliğin merkezi İstanbul’dadır.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), 30 farklı ülkeden 1.200’e yakın üye belediyesi ile Balkanlardan Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan coğrafi alanda dost ve kardeş ülkelerde yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program ve projeler yürütmektedir.

Tanıtım Broşürü PDF’i içim tıklayınız