Başkanın Mesajı

Gün geçtikçe mesafelerin ortadan kalktığı, ülkelerin yakınlaştığı, hatta fiziksel sınırların kalktığı dünyamızda, yerelleşme her geçen gün önem kazanarak gelişme ve modernleşmenin göstergesi olmaktadır.

Bilginin stratejik bir değer olarak önem kazandığı, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin tüm hızıyla hayatımızı kuşattığı, küresel, bölgesel ve yerel birlikteliklerin, işbirliği ve dayanışma ruhunun ön planda olduğu, kentlerin yönetiminden sorumlu olan yerel yönetimlerin hizmet sundukları bölgelerin refahında ve kalkınmasında önemli bir aktör olarak öne çıktığını görüyoruz.

Bölgesel ve yerel işbirliği imkanlarının artmasıyla birlikte, sürdürülebilir insani/sosyal gelişim ve sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu hale gelen belediyeler gerek bilgi alışverişi, gerek tecrübe paylaşımı gerekse iktisadi anlamda dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaya başlamışlardır.

Hangi temel dinamiklere dayanırsa dayansın, ortak çıkarlar için birlikte hareket etmenin en kayda değer örneklerinden birisi olan belediye birlikleri bugün “birlikten kuvvet doğar” ilkesi çerçevesinde kentlerin refahına, katılımcı demokrasiye, sürdürülebilir kalkınmaya, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına, kültürler ve medeniyetler arası diyaloğa yüksek katkılar sağlamaktadırlar.

Binlerce yıldan beri aynı kültür coğrafyasında yaşayan ülkelerin birbirleriyle etkileşmesi son derece doğaldır. Bu etkileşimin karşılıklı kazanç ve menfaate dönüşmesi ilişkilerin sağlamlığı açısından önemlidir.

Son zamanlarda kültür coğrafyamızdaki ülkeler arasındaki problemlerin hemen hemen ortadan kalktığını, iyi ilişki ve iş birliklerinin geliştiğini memnuniyetle görmekteyiz. Devlet başkanları ve hükümetler seviyesindeki iyi ilişkilerin daha güçlü ve uzun ömürlü olabilmesi, yerel yönetimler ve halklar seviyesinde de aynı ilişkilerin kurulmasına bağlıdır. Bu amaca ulaşabilmek için Türk dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) olarak kültür coğrafyamızda her ülkedeki yerel yönetim birlikleri veya ayrı ayrı her bir yerel yönetimle ilişkiye geçerek halklarımız arasındaki doğrudan ilişkiyi sürekli kılmak en önemli görevlerimizdendir.

2000 yılında temelleri Azerbaycan’da atılan TDBB’nin resmi kuruluşu 2003 yılında gerçekleştirilmiştir. TDBB, o tarihten bu yana Avrasya coğrafyasındaki yerel yönetimleri bir araya getirerek; hem belediyecilik bilgi, beceri, tecrübelerinin paylaşılmasını, hem de ekonomik ve kültürel işbirliğini zirve noktaya taşımak misyonuyla faaliyetlerini büyük bir gayret ve özveri ile devam ettirmiştir.

Avrasya coğrafyasındaki bütün belediyeleri bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen birliğimiz bugün sürekli artan üye sayısıyla ve gerçekleştirdiği etkinliklerle uluslararası ölçekteki çalışmalarına devam etmektedir. TDBB’nin 30 ayrı ülkeden, 1194 yerel yönetim birimi ve yerel yönetim birliğinden müteşekkil üyesi bulunmaktadır.

TDBB, sadece Avrasya coğrafyasında değil, kıta coğrafyasının diğer bölgelerindeki yerel yönetim birlikleriyle, sivil toplum örgütleriyle, kamu kurumları ve uluslar arası yardım kuruluşlarıyla işbirliği halinde ortak proje ve uygulamalara imza atmaktadır.

Bu anlamda birliğimizin faaliyet ve projelerinde bizleri yalnız bırakmayan başta üye belediyelerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, kişilere, sivil toplum örgütlerine ve basın yayın organlarına teşekkür ediyoruz.