Yayınlar

Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu

2. Avrasya Yerel Yönetimler Kongresi

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Avrasya

Türkistan ve Kafkasya Bibliyografyası