İşbirliği Yapılan Kurumlar

Hırvatistan Belediyeler Birliği

Türkiye Maarif Vakfı

Moğolistan Belediyeler Birliği

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi

Kırgızistan Yerel Yönetimler ve Etnik İlişkiler Devlet Ajansı Başkanlığı

Arap Şehirler Birliği

Dannieh Belediyeler Birliği

WALD

TURKPA

Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği

Rusya Şehirler Birliği

UCLG-MEWA

NALAS

CALM

COPPEM

İRCİCA

CCRE

UETD

Kuzey Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği

Türksoy

Yükseliş

Kazakistan Belediyeler Birliği