Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı, 16 Kasım 2016 Çarşamba günü Birlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Danışma Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Osman Horata (Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. A. Burçin Yereli (Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi), Dr. Özgen Keskin (Eğitmen – Yazar), Murat Aydın (Zeytinburnu Belediye Başkanı) ve Fahri Solak (TDBB Genel Sekreteri) katıldı.

TDBB’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili sunumla başlayan toplantı, gündem konularının görüşülmesiyle devam etti. Toplantıda, TDBB’nin giderek daha kurumsal bir işleyişe kavuşmasından duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2016 faaliyetlerinin genel bir değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda, Uzman Eğitimi, Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programları, Kardeş Şehir Buluşmaları TDBB Yurtdışı ve Yurtiçi Temasları, Düzenlenen ve Desteklenen Sosyal, Kültürel Etkinlikler ve Fuarlar, Yeni Üyelikler, Üye Belediyeler Zirveleri, TDBB yeni kitap ve süreli yayınları gibi çalışmalar yapılan sunumla Yüksek Danışma Kurulu Üyelerine anlatıldı.

Ayrıca toplantıda 2017 yılı içinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunularak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta içinde gerçekleşen Özbekistan ziyaretinin önemine dikkat çekilerek, Özbekistan Belediyeleri ile de ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasının gereği dile getirildi.

Lisansüstü Çalışmaları Destekleme Projesi Mülakatları Yapıldı

Toplantıda ayrıca, Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçen ve tez konusu “Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarında Yerel Yönetimler ve Kent Araştırmaları” ile ilgili olan öğrencileri destekleme programına başvuru yapan adaylar da dinlendi. Tez konuları uygun bulunan adayların isimleri belirlenerek TDBB Yönetim Kuruluna bildirilmesi kararlaştırıldı.

16.11.2016