Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yüksek Danışma Kurulu 2023 yılı Toplantısı, 20 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da Birlik merkezinde yapıldı.

TDBB Başkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki toplantıya, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Danışma Kurulu üyeleri, İbrahim Karaosmanoğlu (TDBB önceki dönem başkanı), Prof. Dr. Adem Esen (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi) ve Özgen Keskin (Eğitmen – Yazar) katıldı.

2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kurulun bilgilendirilmesiyle başlayan toplantı, kurul üyelerinin değerlendirme ve önerileriyle devam etti. Toplantıda, TDBB çalışmaları, Tecrübe Paylaşım Programları, Kardeş Şehir çalışmaları, Eğitim çalışmaları, Yurtdışı ve Yurtiçi Temasları, Düzenlenen ve Desteklenen Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Yeni Üyelikler, TDBB yeni kitap ve süreli yayınları ve devam eden projeler gibi çalışmalar Yüksek Danışma Kurulu Üyelerine anlatıldı.

Toplantının devamında, Danışma Kurulu Üyeleri TDBB faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerini aktardılar. TDBB yayınlarının, tecrübe paylaşımlarının, Kardeş Şehir çalışmalarının, eğitim ve kültür çalışmalarının devam ettirilmesi önerildi. Ayrıca TDBB olarak, Üniversitelerle işbirliği yapılması, lisansüstü programlarıyla ortak projeler yürütülmesi, Kültürel ve gençlik çalışmalarına ağırlık verilmesi, bölgesel ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapılarak TDBB’nin bilinirliğinin arttırılması gibi önerilerde bulunuldu.

Toplantıda daha sonra, TDBB destekleme programı kapsamında olan Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilerin başvuruları değerlendirildi, tez konuları ile ilgili yaptıkları çalışmalar dinlendi. Bu çerçevede yeni başvuranlar arasından desteklenmesi uygun bulunan öğrenciler belirlendi.

20.12.2023