‘Altay Toplulukları: Hayvan ve Hayvancılık’ adlı kitap, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından yayınlandı.

19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek ve Issık-Göl şehirlerinde düzenlenen ve destekleyen kurumlar arasında TDBB’nin de yer aldığı ‘8. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu “Hayvan ve Hayvancılık Kültürü”nde sunulan bildiri metinlerinden oluşan bu kitapta, Türkiye ve Kırgızistan başta olmak üzere Rusya, ABD, Japonya, Çin, Güney Kore, Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan’ın da aralarında bulunduğu farklı ülkelerden katılan bilim insanlarının tebliğleri yer alıyor.

639 sayfadan oluşan kitabın editörlüğünü İlhan Şahin, Abılabek Asankanov, Üçler Bulduk, Saadettin Yağmur Gömeç, Güljanat K. Ercilasun, M. Bilal Çelik, Erhan Taşbaş, Aymira Taşbaş ve Dinara Duisebayeva yaparken, proje yöneticiliğini de Fahri Solak üstlendi.

Kitaptaki makalelerin önemli bir kısmı Altay dil ve lehçelerinde, bir kısmı ise İngilizce ve Rusça olarak kaleme alındı. Makalelerden daha geniş bir çevrenin yararlanabilmesi için her makalenin başında İngilizce bir özet de yer alıyor.

Kitabın başında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından yazılan Takdim yazısı yer alıyor. Caparov, Türk Dilli halkların binlerce yıllık tarihlerinde müştereken geliştirdikleri geleneksel ekonomileri ve bu yapıyla doğrudan ilişkili maddi-manevi kültür unsurlarıyla insanlık tarihini ve medeniyetini zenginleştirdiklerini vurgulayarak, bu kitaptaki ilmi çalışmaların bu durumu ortaya koyduğuna işaret etmektedir.

55 makalenin yer aldığı eserde, Hayvancılık kültürü ve oluşumu; bozkır kültürü çevresinde atlı kültürün oluşumu ve gelişimi, Sibirya Türk kültüründe konar-göçer hayvancılığın izleri, Anadolu’daki konargöçer aşiretlerde koyun ve kurt kültürü, tarihî ve edebî referanslar; Dîvânü Lugati’t-Türk’te hayvan-insan ilişkisine dâir edebî söylemler, 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde aidiyetlik sembolü olarak at damgaları, dil ve söz varlığı; “tawar / tavar / davar”dan “mal”a, Moğolistan runik yazıtlarında geçen hayvan adları, kültürel bellekte kartal: Kazakistan Türklerinin atasözlerinde, kuzeybatı (Kıpçak) grubu Türk lehçelerinde hayvan adı, kazak Türkçesindeki birleşik yapılı hayvan adları-yapı ve anlam bakımından, toplum ve ekonomi; Kırgızlarda sosyo-ekonomik alanlarda at, kazak göçebe hayvancılık dönemindeki mekân isimlerinin faaliyetleri, inanç, kült ve semboller; Türkmen kültüründe hayvancılık ve hayvanların pirleri, tanıklarının kaleminden osmanlı döneminde İstanbul’un sokak köpekleri, sanat ve zanaat; Türk hayvan üslubu (altaylardan anadolu’ya), Özbek el işlemeciliğinde zoomorfik nakışların kullanımı, Döşemealtı halısı’nın geleneksel Türk kültüründeki yeri ve önemi, yiyecek ve içecek ve ilaç üretimi; geleneksel peynir yapımı ve saklanması gibi başlıklarda makaleler yer alıyor.

Kitabın Tam Metin PDF’si için: https://www.tdbb.org.tr/tdbb/wp-content/uploads/2023/07/Altay-Kitabi-Hayvan-ve-Hayvancilik.pdf

27.07.2023