Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen, “Dünya İnsan Hakları Kentleri Forumu” 18-21 Ekim 2018 tarihlerinde Gwangju Belediyesi ev sahipliğinde Güney Kore’de yapıldı.

Foruma Türkiye’den, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) işbirliğinde yürütülen ‘İnsani Kentler Projesi’ ekibi olarak, TDBB Dış İlişkiler Uzmanı Hatice Biner, RWI Proje Uzmanı Bahar Özden, İstanbul Üniversitesi’nden Gülay Günlük Şenesen ve Yereliz Derneğinden Zelal Yalçın katıldı.

Forum, Kore İnsan Hakları Çalışmaları Derneği (KAHRS), Asya Kalkınma Birliği (ADA), Asya Demokrasi Ağı (ADN), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG), Sosyal İçerme, Demokratik Katılım ve İnsan Hakları Komitesi (CSIPDH, HR Committee) ve Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı (KOICA) işbirliğinde gerçekleştirildi.

Forumda, bu yılın teması olan “Kiminle Birlikte Yaşıyoruz?” sorusuna getirdiği yaklaşımlar üzerinden; çeşitlilik, sosyal içerme ve barış alt başlıklarıyla çeşitli kimliklerden oluşan yakın çevremizin, kapsayıcı ve barışçıl bir dünya toplumu oluşturmanın başlangıç noktası olduğundan hareketle farkındalık yaratmak amaçlandı.

Dört gün süren formun açılış oturumuna, Kore İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Choi Yeongae, Gwangju Belediye Başkanı Lee Yongseop, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Lee Taeho, Birleşmiş Milletler Yüksek Komisyonu Başkan Yardımcısı Kate Gilmore ve Raoul Wallenberg Enstitüsü İsveç Direktörü Morten Kjaerum katıldı.

Programın ilk günü, ‘şehir ve insan hakları temelli dayanışma’, ‘insan hakları kenti olarak Viyana örneği’, ‘barış için eylem planı’, ‘Guatemala örneği üzerinden insan haklarının tanınmasının tarihsel boyutu’, ‘yerel yönetimlerin barışı sağlamadaki rolü’, ‘İnsan hakları kentlerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi’ gibi başlıklar dünyanın farklı bölgelerinden gelen konuşmacıların sunumları ile anlatıldı.

Forumun ikinci gününde ise, Şehir ve Çevre, Şehir ve Ekonomi, Şehir ve Kadın Hakları, Şehir ve Çocuk’ gibi temalar işlendi. Ayrıca, Türkiye’de TDBB işbirliği ile yürütülen İnsani Kentler Projesi’nin anlatıldığı bir oturum da gerçekleştirilerek proje tanıtıldı. Forumda ayrıca, Şehir ve Yaşlılık, Güney Kore’de İnsan Hakları, Uluslararası İnsan Hakları Networking oturumları yapıldı.

Forumun üçüncü gününde, çok kültürlülük teması üzerine tartışmaların olduğu oturumlar gerçekleştirildi. Mültecilik, zenofobi, şehirde engelli hakları ve cinsiyet eşitliği konuları üzerine konuşmalar yapıldı. Kapanış oturumunun ardından forum tamamlandı.