Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) işbirliğinde yürütülen “İnsani Kentler Projesi” kapsamında üye belediyelere yönelik düzenlenen eğitimler tamamlandı. İki aşamada gerçekleştirilen eğitimlerin ilki 18-20 Temmuz 2018, ikincisi ise 19-21 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Eğitim Programlarına, proje paydaşı belediyeler olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Altındağ, Çankaya, Maltepe, Muratpaşa, Şahinbey ve Zeytinburnu Belediyelerinden ilgili birim yöneticileri katıldı.

Eğitim Programlarında, projenin çalışma alanları olan çocuk, engelli, göçmen, kadın ve yaşlılık temalarında yapılacak belediyecilik faaliyetleriyle ilgili farkındalık kazandırılması amaçlandı. İnsan haklarının kavramsal açıdan ele alındığı ve belediyecilik alanında yapılması beklenen insan hakları uygulamalarının aktarıldığı eğitimler, ilgili akademisyenler ve Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği eğitmenleri tarafından verildi.

Temmuz ayında gerçekleşen birinci programda üç gün boyunca, insan haklarının kavramsal çerçevesi, insan haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmeler ve projenin beş teması olan kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve göçmen hakları işlendi. Eylül ayında gerçekleşen ikinci programda ise; belediyelerin stratejik ve eylem planlarının ne olduğu, bunların hazırlanma aşamaları ve projenin kapsadığı beş temanın belediyelerin stratejik planlarında nasıl uygulanabileceği anlatıldı. Ayrıca, üye belediyelerden gelen katılımcılar, “insani kent” olmak için oluşturulacak temel göstergelerle ilgili bir grup çalışması yaptı ve bu gösterge setlerinin tartışılmasının ardından program tamamlandı.