gsekreterDr. Fahri SOLAK

1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 yılında İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalında, “Türkiye’de İhracatı Teşvik Tedbirlerinin Tarihi Gelişimi” konulu teziyle Yüksek Lisans; aynı Anabilim Dalında “Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Kırgızistan” konulu teziyle Doktora öğrenimini tamamladı (1999). Doktora çalışmaları çerçevesinde, 1993-1994 öğretim döneminde, davetli olarak gittiği Kırgız Devlet Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu ve bu üniversitenin hazırlık sınıfında Rusça ve Kırgızca dersleri aldı.
2000-2001 Öğretim yılında Kırgızistan’ın Celalabad kentinde bulunan Türk-Kırgız İşletme Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi.
2003-2006 yılları arası, Başbakanlık, TİKA Kırgızistan Ülke Koordinatörlüğü görevinde bulundu. Görev süresinin sonunda, Kırgız Devlet Başkanı tarafından, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine katkılarından dolayı “Üstün Hizmet Ödülü” ile ödüllendirildi.
İstanbul Ticaret Odası Başkan Orta Asya Danışmanı (2007-2013), Marmara Üniversitesi, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklar Rektör Danışmanı (2010-2014), TRT’de Türkistan Gündemi Programı Sunucusu (2010-2013) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak görev yaptı.
Halen Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve Orta Asya ile ilgili araştırmalarına devam ediyor.
sites: como ganhar dinheiro28 como ganhar dinheiro29 como ganhar dinheiro30 como ganhar dinheiro31 como ganhar dinheiro32 como ganhar dinheiro33 como ganhar dinheiro34 como ganhar dinheiro35 como ganhar dinheiro36 como ganhar dinheiro37 como ganhar dinheiro38 como ganhar dinheiro39 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro41 como ganhar dinheiro42 como ganhar dinheiro43