gsekreterDr. Fahri SOLAK

1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 yılında İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalında, “Türkiye’de İhracatı Teşvik Tedbirlerinin Tarihi Gelişimi” konulu teziyle Yüksek Lisans; aynı Anabilim Dalında “Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Kırgızistan” konulu teziyle Doktora öğrenimini tamamladı (1999). Doktora çalışmaları çerçevesinde, 1993-1994 öğretim döneminde, davetli olarak gittiği Kırgız Devlet Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu ve bu üniversitenin hazırlık sınıfında Rusça ve Kırgızca dersleri aldı.
2000-2001 Öğretim yılında Kırgızistan’ın Celalabad kentinde bulunan Türk-Kırgız İşletme Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi.
2003-2006 yılları arası, Başbakanlık, TİKA Kırgızistan Ülke Koordinatörlüğü görevinde bulundu. Görev süresinin sonunda, Kırgız Devlet Başkanı tarafından, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine katkılarından dolayı “Üstün Hizmet Ödülü” ile ödüllendirildi.
İstanbul Ticaret Odası Başkan Orta Asya Danışmanı (2007-2013), Marmara Üniversitesi, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklar Rektör Danışmanı (2010-2014), TRT’de Türkistan Gündemi Programı Sunucusu (2010-2013) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak görev yaptı.
Halen Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve Orta Asya ile ilgili araştırmalarına devam ediyor.