Altay topluluklarının uygarlık yapısı ve kültürel değerlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla iki yılda bir geleneksel olarak yapılan “Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu”nun Altıncısı, 24-26 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

Sempozyum, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) yanında, Bağcılar Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Kırşehir Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesi’nin ve Korea University of International Studies, Türk Tarih Kurumu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar odaları Birliği’nin destekleri ile gerçekleştirildi.

İstanbul Aydın Üniversitesinde düzenlenen konferansa, başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Hindistan, İran, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan ve Ukrayna’dan 200 civarında bilim insanı bildirileriyle katıldı.

Tarihî süreç içinde Altay’dan çıkarak Merkezî Asya, Doğu Asya, Batı Asya ve Orta Avrupa’ya kadar yayılan, başta dil olmak üzere pek çok noktada ortak ve benzer uygarlık değerlerine sahip olan ve bilim dünyasında Altay Toplulukları (Altay Communities) adıyla bilinen halk ve toplulukların kültür ve uygarlık değerlerini konu alan sempozyumların bu seneki konusunu ‘Mesken, Aile ve Aile Değerleri’ teşkil etti.

Sempozyum “Mesken, Aile ve Aile Değerleri” temalı olarak 44 oturum halinde gerçekleştirildi. Sempozyuma sunulan bildirilerin, iki sene sonra gerçekleştirilecek olan sempozyumda Altay Akademisyenler Birliği’nin yayın faaliyeti olarak da basılması planlanıyor.

28.07.2017