Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Tataristan Mercani Tarih Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosluğu işbirliğinde, Kastamonu Entegre A.Ş.’nin katkılarıyla, ortak Türk tarihine ilişkin unsurları ve Tatarlar’ın geçmişten günümüze kadar geçirmiş oldukları tarihi süreci, zaman ve coğrafya açısından ele alarak anlatan, harita ve görsel malzemelerin yanı sıra güçlü bilimsel metinlerin de yer aldığı önemli eser ‘Atlas Tartarica’ kitabını Türkçeye kazandırdı.

Bilimsel sorumluluğunu Tataristan Mercani Tarih Enstitüsü Başkanı Rafail Hakimov’un üstlendiği kitabın, Türkçe yayınlanması projesinin yöneticiliğini Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Fahri Solak yaptı. Eserin Türkçeye çevirisi ise Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlyas Kemaloğlu tarafından gerçekleştirildi. Türk ve Tatar tarihi açısından büyük öneme sahip olan prestij boy kitap, yaklaşık 678 sayfadan oluşuyor.

Atlas Tartarica, Tataristan Cumhuriyeti ve Tatar halkının historiyografisinde bölgenin tarihini ve coğrafyasını bu kadar geniş ve bütün olarak ele alan ilk yayın olma özelliğini taşıyor. Eserde, Tatarların etnik kökenleri, onların kurduğu devletler, hükümdarları, ekonomisi, kültür ve dinleri, Tatar halkının Rusya içindeki durumu ele alınıp kapsamlı olarak anlatılıyor. Kitapta ayrıca Avrasya kültürlerinin tarihsel gelişimi, farklı tarihsel dönemlerde Türk devletlerinin, Türk hanlıklarının ve Türk kabilelerinin ne zaman ve nereden nereye göç ettiklerini ve bu göçlerde neler yaşadıklarını, hangi silahları kullandıklarını da açıklayan önemli bilgiler yer alıyor.

‘Atlas Tartarica’, Tataristan Bilimler Akademisi, Mercani Tarih Enstitüsü’nün girişimiyle ilk olarak Rusça hazırlansa da, bu eser Tataristan ve Rusya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden araştırmacıların katkılarıyla ortaya çıkmıştır. Kollektif bir çalışma olan Atlas Tartarica kitabı, Kazan, Moskova, St. Petersburg’da yapılan ilmi konferans serilerine dayanıyor. Eser Tatar halkının etnogenezinin, ortak Tatar milleti ve kültürünün gerçekleştiği coğrafyanın çok sayıda harita ile yansıtıldığı ilk eserdir. Bu eser için yapılan özel haritaların yanı sıra Atlas Tartarica çok sayıda eski harita, resim ve kronolojik bilgi de içermektedir.

18.07.2017