Bugüne kadar pek çok akademik ve prestij eseri okuyucuya sunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), anlamlı bir eserin yayınlanmasına daha katkıda bulundu: Ahmed Yesevî ve Divan-ı Hikmet.

Dilimizin ve kültürümüzün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan büyük fikir adamı ve gönül eri Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan’dan Anadolu’ya ve Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyanın manevi kandillerinden biridir. Hoca Ahmed Yesevî, hem İslâmiyet’in yayılmasında hem de ahlâk ve maneviyatın kökleşmesinde önemli katkıları olmuş, ayrıca söylediği hikmet tarzı şiirlerle Türk dili ve edebiyatına önemli hizmetleri geçmiş bir âlim, mutasavvıf ve şairdir. 12. Yüzyılda Orta Asya’da yaşamış, eserleri ve öğrencileriyle etkileri çok geniş coğrafyalara yayılmış olan Hoca Ahmet Yesevi’nin en meşhur eseri olan Divan-ı Hikmet’in yeni baskısı, TDBB ve Ahmet Yesevi Üniversitesi işbirliği ile okuyucuyla buluştu.

UNESCO’nun 2016 yılında tüm insanlık için ortak bir değer olan Hoca Ahmet Yesevi’yi ölümünün 850. Yıldönümü dolayısıyla Anma ve Kutlama Yıl dönümleri Programına dahil etmesi vesilesiyle, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği işbirliğinde yayınlanan eserde, Hoca Ahmet Yesevi’nin hikmetleri orijinal yazılışı, yeni harflerle okunuşu ve günümüz Türkçesine çevirisi şeklinde 3 versiyonla ilgililere takdim edilmiştir.

Hikmetlerinin dışında Yesevi’nin yaşamı, diğer eserleri, menkibeleri ve Yesevilik kültürü hakkında bilgilerin de yer aldığı 191 sayfalık kitap, araştırmacılara ve genel okuyucuya birinci derece kaynak olması açısından fayda sağlayacaktır.

Kitabın tam metin PDF’ sine buradan ulaşabilirsiniz.

30.07.2016