Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından her yıl Mayıs ayında düzenlenen ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından da desteklenen, Gelecekle İletişim Çalıştaylarının sekizincisi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, TRT Genel Müdürlüğü, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Almatı Valiliği ve Almatı Al-Farabi Üniversitesinin iş birliğiyle 20-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bişkek (Kırgızistan) ve Almatı’da (Kazakistan)’da gerçekleştirildi.

Bu yılki ana teması “İnsan Hakları Boyutuyla Sığınmacıların Medyada Ele Alınması” olarak belirlenen ve 16 ülkeden 53 kişinin katıldığı Çalıştay’da ayrıca ana temaya ek olarak, “Sığınmacı Anne ve Çocuk Olmak”, “Çevre ve Tarih İlişkisi” konulu paneller ile çeşitli uygulama ve atölye çalışmaları da yapıldı. 24 Mayıs 2016 tarihinde sonuç bildirisinin yayınlanmasın ardından Çalıştay sona erdi.

25.05.2016