Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Karabük Üniversitesi ve Mahmud Kaşgari Barskani Doğu Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Türk ve İslam Dünyasında Kaşgarlı Mahmud” Uluslararası Sempozyumu, 21-23 Nisan 2016 tarihlerinde Kırgızistan’ın Bişkek ve Issık-Göl şehirlerinde gerçekleştirildi.

Türk dilinin ilk sözlüğü ve Türkçenin ilk dilbilgisi kitabı olan Divan-ı Lügat’it Türk’ün yazarı Kaşgarlı Mahmud’un anıldığı sempozyumda, yazarın hayatı ve eserleri incelenerek Türk kültürüne ve diline yaptığı katkılar hakkında çok sayıda bildiri sunuldu. Programda ayrıca Kaşgarlı Mahmut’un Türk ve İslam Dünyasına katkıları ve Divan-ı Lügat’it Türk’teki Din ve dini semboller ile Ahlak ve Erdem konuları da işlenerek eserin bilim, sanat ve kültür dünyasındaki etkileri de tartışıldı.

Sempozyuma Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden otuzdan fazla öğretim üyesinin yanı sıra, Kazakistan ve Kırgızistan’dan da akademisyenler katıldı. Sempozyumda TDBB’yi Genel Sekreter Fahri Solak temsil etti. Katılımcılar program çerçevesinde, ilmi oturumlar yanında Kırgızistan’ın tarihi yerlerini de görme imkanı buldular. Sempozyumda sunulan tebliğler, Mahmut Barskani Üniversitesi tarafından kitap olarak yayınlanarak ilim dünyasına sunuldu.

24.04.2016