Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağının (NALAS) XI. Genel Kurul Toplantısı, 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde Kosova’nın Başkenti Priştine’de gerçekleştirildi. Toplantıya, Güney Doğu Avrupa’nın yerel yönetimleri ve yerel yönetim birliklerinden on üç ülkeden katılım sağlandı.

Genel Kurul toplantısının yanında “Belediyelerin Yatırım Kapasitelerinin Artırılması” konulu tematik oturum da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ni (TDBB) temsilen Danışma Kurulu üyeleri Prof. Dr. Salih Aynural ve NALAS’ın bir dönem Başkanlığını da yapan Özgen Keskin katıldı.

16.04.2016