Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) tarafından Razgrad Cemevi Derneği işbirliğinde düzenlenen ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından desteklenen “Sarı Saltuk Baba Bulgaristan Buluşması”, 18-20 Aralık 2015 tarihlerinde Razgrad ve Kaliakra’da gerçekleştirildi.

Bulgaristan’da ilk defa düzenlenen etkinliğe ilgi büyük oldu.Balkanlar’da sevgi, birlik ve kardeşliğin sembolü olan ve birçok yerde makamı bulunan ünlü Türk mutasavvıfı ve halk önderi Sarı Saltuk Baba’yı anmak, hayat ve felsefesini tanıtmak maksadı ile düzenlenen Sarı Saltuk Baba Buluşmalarının bu seferki ayağı Bulgaristan idi.

Program çerçevesinde, düzenlenen Panelde Sarı Saltuk Baba’nın hayatı ve felsefesi tanıtıldı, katılımcılara müzik dinletisi sunuldu. Ayrıca ünlü mutasavvıfın yaşadığı yerlerden olan ve daha sonra adına tekke yapılan Kaliakra kalesi ziyaret edildi, sivil toplum kuruluşları ve resmi makamlarla görüşmeler yapıldı.

19 Aralık 2015 Cumartesi günü yapılan Açılış Oturumunda Razgrad Cemevi Derneği Başkanı Veysel Bayram, UKİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Balkan Koordinatörü Abdullah Tatlıcı ve Razgrad Belediye Başkan yardımcısı Erdinç Hasanov söz alarak Sarı Saltuk Baba ve yapılan etkinliğin önemini vurguladılar.

Suphi Ramadanov tarafından yönetilen Panelde Prof. Dr. Krasimira Mutafova (Veliko Tırnovo Üniversitesi Tarih Bölümü), Doç. Katerina Venedikova (Bulgaristan Bilimler Akademisi Tarih Araştırma Enstitüsü), Prof. Dr. Hacı Musa Taşdelen (Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü) ve Şefik Kantar (gazeteci-yazar) Sarı Saltuk Baba hakkında konuşmalar yaptılar.

Konuşmaların ardından Halil Çoban ve Sadife Kurdova tarafından verilen kısa müzik dinletisinde deyişler okundu ve daha sonra Sarı Saltuk Buluşmalarında gelenekselleşen toplu yemek yendi.

20 Aralık 2015 Pazar günkü programda ise Kaliakra bölgesi ziyaret edildi ve Sarı Saltuk Baba’nın yaşadığı ve daha sonra adına tekke yapılan yerde incelemeler yapıldı. Bilindiği gibi Saltukname’de anlatılan efsanede geçen Sarı Saltuk’un Dobruca bölgesindeki insanlara zarar veren ejderhayı öldürdüğü yer Kaliakra kayalıkları olarak gösteriliyor. Evliya Çelebi’nin 8 ay müddetle yaşadığını belirttiği ve günümüze ulaşmayan türbe ve büyük bir tekke olduğunu zikrettiği yerin de Kaliakra’da olduğu biliniyor.

Programa Türkiye’den UKİD Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Tatlıcı, Ozan Sarıkaya, Fehmi Atay, konuşmacı olarak ise Sarı Saltuk Baba hakkındaki saha araştırmaları ile bilinen Prof. Dr. Musa Taşdelen ve gazeteci-yazar Şefik Kantar iştirak ettiler. Programa ayrıca Bulgaristan Parlamentosu milletvekilleri Ramadan Atalay (Silistra), Ahmet Ahmedov (Razgrad), Hasan Ademov (Razgrad), Mustafa Ahmet (Kırcaali) de katıldılar.

21.12.2015

98441_1