Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin Yüksek Danışma Kurulu 2015 Değerlendirme Toplantısı, 8 Aralık 2015 Salı akşamı Birlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Danışma Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Salih Aynural (İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Osman Horata (Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Adem Esen (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi), Dr. Özgen Keskin (Yazar-Yıldırım eski Belediye Başkanı), Murat Aydın (TDBB Başkan vekili, Zeytinburnu Belediye Başkanı) ve Fahri Solak (TDBB Genel Sekreteri) katıldı.

TDBB’nin 2015 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ve gelecek yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili sunumla başlayan toplantı, gündem konularının görüşülmesiyle devam etti. Toplantıda, TDBB’nin giderek daha kurumsal bir işleyişe kavuşmasından duyulan memnuniyet ifade edilerek, geçen yılın genel bir değerlendirmesi yapıldı.

2016 Yılında Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarının 25. Yılı olması dolayısıyla Uluslararası çalışmalar ve yayınlar yapılması, Birliğin Türk Dünyasında Yerel Yönetimler, Belediyecilik konuları başta olmak üzere akademik araştırmaları desteklemesi, Birlik tarafından yürütülmekte olan Kardeş Şehirler Koordinasyon çalışmalarının artırılarak sürdürülmesi ve uygulamalı eğitim programlarının farklı ülkelerin katılımı ile yaygınlaştırılması gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

08.12.2015