ipekyoluharita2

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde yayınlanan “İpek Yolu” kitabı okuyucuya sunuldu.

Editörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın yaptığı bu önemli çalışmaya çeşitli üniversitelerden 25 uzman yazıları ile katkıda bulundu. Yüksek kalitede harita, fotoğraf ve grafik gibi görsel malzeme ile de zenginleştirilen 527 sayfa büyük boy prestij eserde, İpek Yolunun Tarihi, İpek Yolu üzerinde yer alan farklı Ülke, Din, Kültür ve Topluluklar, günümüzde model oluşturma niteliği gibi çok sayıda konu müstakil bölümler halinde ele alınıyor.

Coğrafi Keşifler ve deniz taşımacılığının yaygınlaşması ile eski önemini yitiren İpek Yolu’nun yeniden gündeme getirilerek canlanmasını hedefleyen kitapta, İpek Yolu’nun doğuşu ve geçirdiği tarihi aşamalar farklı açılardan tematik olarak inceleniyor.

Bütün yönleriyle İpek Yolu’nun derin köklerini ve insanlık tarihi üzerindeki etkilerini araştırıp “İpek Yolu Kültür Atlası” formatında ortaya koymayı amaçlayan ve İpek Yolu araştırmalarına önemli bir katkı niteliğinde olan kitap, önümüzdeki aylarda İngilizce tercümesi de yayınlanarak uluslararası literatüre kazandırılacak.

11.09.2015