5555

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), kardeş ülke Bosna-Hersek ile ilişkilerin analizine katkı sağlayacak “Türk Basınında Bosna Hersek’’ adlı kitabı yayın hayatına kazandırdı.

Türk Basınındaki ana akım gazetelerde 2013 yılı boyunca yer alan Bosna-Hersek ile ilgili haberlerin derlendiği, TDBB’nin tematik almanak niteliğindeki eser araştırmacı ve entelektüellere kaynak teşkil edebilecektir.

Aylık olarak sıralanan haberlerin kısa özetlerinin Boşnakça tercümeleriyle yer aldığı eserde, haberlerden yola çıkılarak hazırlanan ve Bosna Hersek – Türkiye ilişkilerini analiz eden Önsöz ve Takdim yazılarına da Türkçe, Boşnakça ve İngilizce olarak yer veriliyor.