77777777777

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), “bir millet iki devlet” olarak anılan Türkiye – Azerbaycan ilişkilerinin tarihi derinliklerine ışık tutan “Osmanlı Belgelerinde Azerbaycan” adlı kitabı yayın hayatına kazandırdı.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan orijinal belgeler değerlendirilerek oluşturulan ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkiyi belgeler ışığında ortaya koymayı amaçlayan kitap, orijinal belge görüntüleri, metinler, tarihi haritalar ile Azerbaycan üzerinde çalışan yerli ve yabancı araştırmacılara, her iki ülke entelektüellerine kaynak teşkil edecek bir eserdir.

Söz konusu kitapta iki devlet arasındaki tarihi süreç, “Safeviler Öncesinde Azerbaycan, Safeviler ve Nadir Şah Döneminde Azerbaycan, Azerbaycan’da Hanlıklar Dönemi, Rusların Kafkaslardaki Varlığı ve Azerbaycan’ın Durumu, Bolşevik İhtilali ve Azerbaycan’ın Bağımsızlık Serüveni, Azerbaycan’da Sovyet Yönetimi, Azerbaycan’ın Bağımsızlığı” adı altında ana bölümler halinde ele alınmakta; Azerbaycan Tarihi ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği Giriş kısmından sonra Osmanlı arşiv vesikalarının genel bir değerlendirmesi yapılarak, kitabın aslını oluşturan belgelerin görüntüsü, transkripti ve özetleri verilmektedir.