1

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yüksek Danışma Kurulu toplantısı, Kurul Üyelerinden, Prof. Dr. Osman Horata (Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı), Prof. Dr. A. Burçin Yereli (Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Adem Esen (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Salih Aynural (Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi) ve Dr. Özgen Keskin (Yıldırım eski Belediye Başkanı)’in katılımıyla Birlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2014 Yılı Birlik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve 2015 Perspektifi, Türk Dünyası Kardeş Şehir Modülü Projesi, Türk Dünyasında Yerel Yönetimler konusunda akademik çalışmaların desteklenmesi, Çanakkale zaferinin 100. Yılı dolayısıyla 2015 Yılında yapılabilecek çalışmalar vb. konular değerlendirildi.

Türk Dünyası ile Kardeş Şehir İlişkilerinin Geliştirilmesinde TDBB Öncü Olmalı

TDBB’nin 2014 yılı faaliyetleri ve 2015 Planlaması hakkında bilgi içeren sunumla başlayan toplantıda, Kardeş Şehir uygulaması detaylı olarak müzakere edildi. Bu uygulamanın günün şartlarına uygun hale getirilmesi, içerik ve fonksiyonellik kazandırılması için yapılabilecekler ele alındı. Bu çerçevede, Türk Dünyasındaki yerel yönetimler arasında imzalanan kardeş şehir protokolleri ile ilgili sağlıklı bir envanter tutulması ve veri tabanı oluşturulması, ilgili envanterin güncelliğinin sağlanarak ikili ilişkilerin somut projeler zemininde geliştirilmesi, yerel yönetimler yanında ekonomik ve ticari kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarının da sürece katılımı ile işbirliklerinin geniş toplum kesimlerine yansıtılması ve farkındalık oluşturulması gibi hususlar üzerinde duruldu. Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarla Kardeş Şehir ilişkilerinde TDBB gibi bir kuruluşun genel koordinasyonla görevlendirilmesinin önemine işaret edildi.

Türk Dünyasında Yerel Yönetimler Konulu Araştırmaların Desteklenmesi

Toplantının önemli gündemlerinden biri olan TDBB Araştırma Destek Programının istişare edildiği bölümde, günümüzde yerel yönetimlerin giderek güçlendiği ve öneminin arttığına dikkat çekilerek, artan sorumluluklarının etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için yerel yönetimlerin insan kaynaklarının güçlendirilmesi gereği üzerinde duruldu. Bu çerçevede, Türk Dünyasında Yerel Yönetimler, Şehircilik, Kent Tarihi, Kent Kimliği vb. konularda yapılacak araştırmaların ve Lisans Üstü akademik çalışmaların desteklenmesinin yararlı olacağı belirtildi.

Türk Dünyasında Çanakkale Bilinci

Çanakkale Zaferinin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında, Türkiye’de yapılacak genel çalışmalar dışında, Türk Dünyasına yönelik programlar yapılması ve ilgili ülkelerde Çanakkale bilinci oluşturulmasının önemi üzerinde durulan toplantıda, cephede yer alan ülkelerin bakışıyla Çanakkale Savaşını konu alan yayınların hazırlanması, Yurtdışı Üye Belediye Başkanlarının Çanakkale’de düzenlenecek zirvede bir araya getirilmesi, ilgili ülkelerden gençlerin katılımıyla kültür gezilerini düzenlenmesi, konferans, sempozyum ve sergiler vb. yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

TDBB Yüksek Danışma Kurulu Toplantılarının dört aylık periyotlarla yılda 3 kez düzenli olarak yapılmasının kararlaştırıldığı toplantı, teklif ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.

Tarih : 26.12.2014