1

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), “Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu” konulu sempozyumda sunulan bildirileri içeren kitabı yayın hayatına kazandırdı.

Yerel yönetimler açısından kaynak eser niteliğinde hacimli bir çalışma olan kitapta, TDBB, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, Bişkek Belediyesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde, 2012 yılında Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te düzenlenen sempozyumda sunulan yüze yakın bildiri metni yer alıyor.

Sempozyum Bildiriler kitabında, Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya’dan programa katılan belediye başkanları, milletvekilleri ve alanında uzman akademisyenlerin sunumları yer alıyor.

Tarih : 19.12.2014