1

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Bursa Yıldırım Belediyesi Eski Başkanı Özgen Keskin’in hazırladığı “Türk Dünyası” isimli Kitap TDBB tarafından yayınlandı.

Ortak tarihi ve kültürel bağları bulunan coğrafyaların birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri, ortak yönlerinin vurgulanması amacıyla hazırlanan kitapta, tarihte kurulan 17 Türk devleti, bağımsız Türk Devletleri, Özerk Türk Cumhuriyetleri ve Türk devletlerinin tarihine ve bugününe ait birçok genel bilgi bir arada okuyucuya sunuluyor.

Tarih : 26.08.2014