1

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde; Uluslararası Yerel Yönetimler Eğitim ve Araştırma Merkezi (UYEM) 2013 yılı III. Dönem Afganistan Eğitim Programı sona erdi.

Local Governments knowledge and experience program International Local Government Education Center(UYEM) organised by The  Union of Turkish World Municipalities (TDBB) and with  cooperatin The Turkish Coordination and Cooperation Agency (TİKA) The program that began nowember 19 in headquarter of TDBB  were ended.

The delegation from Afganistan have taken lesson and obseved new practises for 7 intense days.The delegation observed to practises of the İstanbul  Metropolitan Municipality and its partners ,Kocaeli Metropolitan Municipality and its partners and also they were so interested the attractive  topices such as Social Municipalism such as greenings ets.

The closing ceremony was held in Kocaeli Metropolitan Municipality with participanting of  President of TDBB İbrahim Karaosmanoğlu,Consultant of İBB İbrahim Hakkı Turunç Secretary General of TDBB Mustafa Başkurt.

President  İbrahim Karaosmanoğlu he wishes the program works for the delegation and he cares Afganistan then President of The delegation Dawud Shinwari thanked and said that the program tought many experiences so it Works alot.

After that the delegation took certificate of the education from President of TDBB İbrahim Karaosmanoğlu