1

Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Prof. Dr. Mustafa Ökmen ve Yrd. Doç. Dr. Fikret Elma’nın hazırlamış oldukları “Türk Dünyasında Yerel Yönetimler” adlı kitap Birliğimiz Yayınlarından çıktı.

Türk Dünyasındaki yerel yönetim yapılarını enine boyuna irdeleyen kitap, akademisyenler ve yerel yönetim birimleri için büyük bir boşluğu dolduracak şekilde hummalı bir hazırlık safhası sonucunda hazırlandı. Kitap alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Orta Asya’da Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla ortaya çıkan yerel yönetimlerin mevcut durumunu irdeleyen kitap yerel yöneticilerin ve akademisyenlerin ilgisini çekecek nitelikte.

Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri’nin yerel yönetimlerinin karakteristik durumlarının anlatıldığı kitap “kıyas” kabilinden mutlaka okunması gereken bir eser.

Tarih : 26.06.2013