Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde, Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye ve Türk Dünyası Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu” 4-7 Ekim 2023 tarihlerinde Siirt’te yapıldı.

Sempozyumun açılış törenine, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Durmuş Ali Aslan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Dr. Arslan Koyçiyev, TDBB Orta Asya Koordinatörü Dr. Mairam Baigonusheva, Kırgız Tarihçisi Prof. Dr. Tınçtıkbek Çorotegin, Orta Asya, Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Avrupa ve Türkiye’den akademisyenler, STK temsilcileri ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak sempozyumda yaptığı konuşmada, “Tarihsel süreç içerisinde pek çok sahada farklı medeniyetlerle bütünleşen ve yeni mevcudiyetlerin meydana gelmesinde büyük bir rol oynayan Türk ve Türk-İslam devletlerinin Dünya tarihindeki önemi öteden beri bilinmektedir. Türkiye Devleti’nin misyon ve vizyonlarından biri Türk Devletleri’nin birbirlerini anlaması ve keşfetmesi üzerine olmuştur. Bu gaye doğrultusunda, atılan bürokratik adımların yanı sıra akademik çalışmaların da son yıllarda giderek artış gösterdiği görülmektedir. Sempozyumun fikir aşamasından gerçekleşme safhasına kadar gayret gösteren düzenleme kuruluna, ayrıca TDBB, TÜRKSOY ve TİKA’ya katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Sempozyuma katılım sağlayan davetlilere teşekkür eder ve Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlarım” İfadelerini kullandı.

Sempozyumda Türk Dünyasının bağımsızlık sürecini, tarihi, siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel boyutlarıyla ele almak ve aynı zamanda bu konuda araştırma yapan bilim insanlarını bir araya getirerek, etkileşim ve bilgi paylaşımını artırmak hedeflendi.

Ayrıca sempozyumda Pamir Kırgızlarının Türkiye’ye göçü ve yerleşmelerinin 41. Yıldönümü ile ilgili olarak “Bağımsızlık Mücadelesinin Simgesi Rahmankul Han” adlı özel bir oturum da düzenlendi.

Sempozyumda yüz yüze ve çevrimiçi olarak 8 ayrı oturumda 30’dan fazla tebliğ sunuldu. Oturum başlıkları arasında, Kırgızistan dışında yaşayan Kırgızlar, Sovyet İktidarına Karşı Silahlı Eylemler – Basmacı Hareketi, Pamir Kırgızlarının Türkiye’ye Göçünün Basında Yansımaları, Türkiye’deki Kazak Mülteciler, Özbekistan Tarih Yazımında Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Osmanlı ve Azerbaycan’ın Roman ve Hikâyelerinde Kadın Eğitimciler gibi çeşitli konular uzmanlarınca ele alındı.

Katılımcılar ayrıca Siirt, Ağrı ve Van illerinin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.