Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurul Toplantısı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde 28 Nisan 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantı ile birlikte TÜRKPA Dönem Başkanlığını Türkiye devraldı. TÜRKPA Genel Kurulu’nda Türk devletleri arasındaki işbirliği ve güçlenme vurgusu yapıldı. Toplantı sonunda Ankara Bildirisi imzalandı. Genel Kurulda, TÜRKPA Konseyinde oy birliğiyle alınan kararla KKTC, TÜRKPA gözlemci üyesi oldu. 

104 parlamento temsilcisinin yer aldığı TÜRKPA 12. Genel Kurulu Toplantısına 12 uluslararası kurumdan katılım gerçekleşti. Bu çerçevede Genel Kurula, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Macaristan Ulusal Meclisi Birinci Başkanvekili Sandor Lezsak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak, Türk Akademisi Başkanı Shahin Mustafayev ve diğer davetliler katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, uluslararası bir teşkilatı başarıyla işletmenin kurmaktan daha zor olduğunu belirterek, TÜRKPA’nın kurulduğu günden beri geliştiğini, güçlendiğini ve ilerleme kaydettiğini söyledi. TÜRKPA’nın zoru başardığını, başarılı olduğunu ispat ettiğini kaydeden Şentop, uluslararası kuruluşların, onları kuran ve destekleyen devletlerin irade ve gücünün bir yansıması olduğunu belirtti.

Türk devletlerinin ve işbirliği teşkilatlarının başarılarının birbirini takip edeceğini dile getiren Şentop, şöyle konuştu: “İş birliği teşkilatlarımız güçlendikçe kendimizi de güçlenmiş hissedeceğiz. Nasıl bir kuş tek kanadıyla uçamazsa, bağımsız Türk devletleri arasındaki işbirliği potansiyelinin tam olarak gerçekleştirilmesi için de bütün Türk devletlerinin TÜRKPA bünyesinde bütünleşmesi gerekir. Bu da bütün bağımsız Türk devletlerinin TÜRKPA’da kalıcı statüye sahip olması demektir”.

Şentop, Türk devletleri arasında ilişkileri geliştirmenin, çeşitlendirmenin, kurumsallaştırmanın, sağlamlaştırmanın ve kurumları dünyada etkili hale getirmenin çok önemli olduğunu ifade ederek, bölgede yaşanan gelişmelerin ilişkileri güçlendirmeyi ve işbirliği kuruluşları bünyesinde bütünleşmeyi zorunlu kıldığını vurguladı.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’da Genel Kurulda bir konuşma yaptı. Solak konuşmasında, “TÜRKPA’nın 12. Genel Kurulunun hayırlı olmasını diler, 15. Kuruluş Yıldönümünü tebrik ederim. TDBB TÜRKPA’nın işbirliği kuruluşlarından biridir. Bu Genel Kurula Türk dünyası ile ilgili tüm kurumları davet ettiği için TÜRKPA Yönetimine ve Genel Sekreterliğine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de işbirliği protokolü imzaladığımız ve ortak projeler yürüttüğümüz kurumların yanı sıra, diğer kurumlarla da işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. TDBB 2003 yılında bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş, bu sene 20. yılını kutlayan uluslararası bir teşekküldür. TDBB halen 30 farklı ülkeden 1205 üye belediyesi ile başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere dost ve kardeş ülkeler arasında yerel hizmetler, kent diplomasisi, belediyecilik ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmeye dönük çok sayıda faaliyet yürütmektedir. Bu 30 ülke içerisinde Türk Cumhuriyetlerinin bir eksikle tamamı aktif bir şekilde yer almaktadır. Türkmenistan Meclis Başkanının aramızda olmasında faydalanarak Türkmenistan yerel yönetimlerinin TDBB’ye dahil olmasıyla bu eksikliğimizi giderme arzusunda olduğumuzu ve Türkmenistan yerel yönetimleri ile ortak projeler ve işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Solak konuşmasının devamında “TDBB, Bilgi tecrübe paylaşımı programları, temalı uzman eğitimleri, staj programları, eğitim ve gençlik faaliyetleri, kardeş şehir çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler, prestij yayınları, kent diplomasisi, üye ülkeler arası çalışma ziyaretleri, üye belediyelere ekipman, araç destekleri, yeşil alan çalışmaları, tarihi eser restorasyonları gibi çok sayıda faaliyet yürütmektedir. Bu vesileyle tüm paydaşlarımıza ve üye ülkelere yakın işbirlikleri için teşekkürlerimi ifade ediyorum. Genel kurulun hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

TÜRKPA komisyonları başkan ve başkan yardımcılarının seçiminin yapıldığı, komisyon raporları, tavsiye kararları ile bütçenin kabul edildiği toplantı sonunda TÜRKPA 12. Genel Kurulu’nun Ankara Bildirisi imzalandı.

Toplantıda, TÜRKPA 13. Genel Kurulunun 2024 yılında Azerbaycan’da yapılması kararlaştırıldı.