Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yüksek Danışma Kurulu 2022 yılı Toplantısı, 28 Aralık 2022 tarihinde İstanbul’da Birlik merkezinde hibrit yöntemiyle yapıldı.

TDBB Başkan Vekili, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy başkanlığında yapılan toplantıya, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Danışma Kurulu üyeleri, İbrahim Karaosmanoğlu (TDBB önceki dönem başkanı), Prof. Dr. Adem Esen (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay (İTİCÜ Öğretim Üyesi) ve Özgen Keskin (Eğitmen – Yazar) katıldı.

2022 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kurulun bilgilendirilmesiyle başlayan toplantı, kurul üyelerinin değerlendirme ve önerileriyle devam etti. Toplantıda, TDBB çalışmaları, Tecrübe Paylaşım Programları, Kardeş Şehir çalışmaları, Eğitim çalışmaları, Yurtdışı ve Yurtiçi Temasları, Düzenlenen ve Desteklenen Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Yeni Üyelikler, TDBB yeni kitap ve süreli yayınları ve devam eden projeler gibi çalışmalar Yüksek Danışma Kurulu Üyelerine anlatıldı.

Toplantının devamında, Danışma Kurulu Üyeleri TDBB faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerini aktardılar. 2023 yılının TDBB’nin 20. Kuruluş Yılı olması dolayısıyla özel programlar düzenlenmesi, TDBB yayınlarının, tecrübe paylaşımlarının, Kardeş Şehir çalışmalarının, eğitim ve kültür çalışmalarının devam ettirilmesi önerildi. Ayrıca TDBB olarak, Üniversitelerle işbirliği yapılması, lisansüstü programlarıyla ortak projeler yürütülmesi, Kültürel ve gençlik çalışmalarına ağırlık verilmesi, bölgesel ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapılarak TDBB’nin bilinirliğinin arttırılması gibi önerilerde bulunuldu.

Toplantı sonunda, TDBB destekleme programı kapsamında olan Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilerin, tez konuları ile ilgili yaptıkları çalışmalar dinlendi.