Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin üç aylık Faaliyet Bülteni olarak, 3 dilde (Türkçe, İngilizce, Rusça) hazırlanan ‘Avrasya’da Yerel Gündem’ isimli süreli yayının Yirmi Yedinci sayısı (Yaz 2022) yayınlandı.

Bültenin yirmi yedinci sayısındaki kapak konuları, TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) 2023 Dönem Başkanlığına seçilmesi, Ulupamir Kırgızlarının Türkiye’ye Göçünün 40. Yılı Programı, Kuzey Makedonya’da Türkçe Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Türkiye Kültür Programı ve Moğolistan’ın Darkhan Şehri Zeytinburnu ve Gönen ile Kardeş Şehir Olması şeklinde sıralanıyor.

Bu sayıda yer alan diğer konular arasında, 7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, TDBB Lisansüstü Öğrencileri Destekleme Programı, Uluslararası Geçmişten Geleceğe İpek Yolu Sempozyumu, 10. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu ve ‘Türk Basınında Kırgızistan’ Kitabının TDBB tarafından yayınlanması gibi başlıklar yer alıyor.

Bunların yanı sıra desteklenen ve işbirliği halinde gerçekleştirilen faaliyetler, TDBB İdari Toplantıları ve Üye Belediyelerle ilgili haberlerin de yer aldığı bültende, diğer ülkelerdeki üyeler ve okuyucular için haberlerin İngilizce ve Rusça çevirileri de yer alıyor.

22.12.2022

Tam Metin PDF için bkz. http://www.tdbb.org.tr/tdbb/wp-content/uploads/2022/12/AVRASYADA-YEREL-GUNDEM-SAYI-27.pdf

sites: como ganhar dinheiro28 como ganhar dinheiro29 como ganhar dinheiro30 como ganhar dinheiro31 como ganhar dinheiro32 como ganhar dinheiro33 como ganhar dinheiro34 como ganhar dinheiro35 como ganhar dinheiro36 como ganhar dinheiro37 como ganhar dinheiro38 como ganhar dinheiro39 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro41 como ganhar dinheiro42 como ganhar dinheiro43