Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleyen kurumlar arasında yer aldığı, 3. Avrasya Hukuk Kurultayı 42 ülkeden 300 hukukçunun katılımıyla, 02-05 Kasım 2022 tarihleri arasında Karadağ’ın Budva kentinde yapıldı.

Türkiye Hukuk Platformu ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) tarafından, Adalet Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TDBB, İbn Haldun Üniversitesi, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve Anayasa Hukukçuları Derneği iş birliğiyle ‘Deniz Hukukundaki Güncel Gelişmeler’ ana temasıyla gerçekleştirilen Kurultaya; Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve DEHUKAM Danışma Kurulu Üyesi Ebubekir Gizligider’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Sait Micanoğlu, Danıştay 12. Daire Başkanı Mahmut Doğan, Danıştay 3. Daire Başkanı Hanifi Doğan, Yargıtay Daire Başkanları Abdullah Yaman, Ayhan Tuncal, Vuslat Dirim, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı, HSK Üyeleri Aysel Demirel, Havvanur Yurtsever, Ömer Faruk Yıldırım, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Millekvekilleri, Siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda uzman davetli katıldı.

Farklı bakanlıklardan, yüksek yargıdan, yurtdışında faaliyet gösteren Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlardan temsilciler ile akademisyenlerin katıldığı kurultayda yurt içinden 200, 42 farklı ülkeden 100 katılımcı yer aldı. İki gün süren kurultayın ilk gününde “Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Deniz Alanları Üzerinde Yetkileri”, “Deniz Çevresinin Korunması ve Mavi Ekonomi” ile “Deniz Emniyetinin ve Güvenliğinin Temini” başlıklı panellerde alanında uzman 13 kişi konuşma yaptı.

Kurultayın ikinci gününde ise 14 hukukçu ve akademisyen “Deniz Kaynaklarının İşletimi”, “Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Yönelik Uyuşmazlık” ve “İhtilaflı Deniz Alanları” panellerinde konuşma gerçekleştirdi. İlk panelde, açık deniz rejimi altında yenilenebilir enerji kaynaklarının işletimi, ulusal yetki alanlarının ötesindeki deniz genetik kaynaklarının işletimi, 200 deniz mili ötesindeki kıta sahanlığında sedanter türlerin korunmasındaki zorluklar, sahadaki mineral kaynaklarının işletimi konuları ele alındı. Karasuları ile münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlandırılmasında tercih edilen yöntemlerin anlatıldığı ikinci panelde doğal ya da yapay adalara deniz yetki alanı tanınması, devletlerin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri, ihtilaflı deniz yetki alanlarının barışı sağlamak adına müşterek yönetimi ve Türkiye-Libya deniz yetki anlaşması konularında konuşmalar yapıldı. Doğu Akdeniz, Güney Çin Denizi, Latin Amerika denizleri ve Afrika bölgesindeki İhtilaflı deniz alanlarının ele alındığı son panelde Kosta Rika’nın deniz alanlarının sınırlandırmasına ilişkin tecrübeler değerlendirildi.

Sempozyum onunda açıklama yapan DEHUKAM Müdürü Mustafa Başkara, sempozyumun etkilerinin yayımlanacak kongre kitapçığıyla taçlanacağını söyledi.

Merkezin kuruluşunu ve çalışma sistemine ilişkin bilgi veren Başkara, temel amaçlarının yurt dışında deniz hukuku alanında çalışan kuruluşlar ve merkezlerle işbirliği yapmak olduğunu, bu perspektifle Avustralya’dan ABD’ye kadar çeşitli ülkelerdeki kuruluşlarla işbirlikleri imzaladıklarını anlattı.

Türkiye’nin “Mavi Vatan” denilen denizcilik ülkesi olma hedefine hizmet etmeyi amaçladıklarını dile getiren Başkara, deniz hukuku alanındaki uzmanlarla projeler yürüttüklerini belirtti.