Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin destekleyen kurumlar arasında yer aldığı ‘Uluslararası Geçmişten Geleceğe İpek Yolu Sempozyumu’, 10-12 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Sempozyumun açılış oturumuna, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Raşad Mammadov, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Mátis, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Merey Mukajan, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Avazbek Khodjimetov, Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hatice Oruç ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyesi, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı açılışta yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) olarak böyle bir sempozyuma destek vermekten mutluluk duyduğunu belirtti. Balcı, “Türk Dünyası Belediyeler Birliği otuzdan fazla ülkede, Orta Asya’dan Balkanlara, Kuzey Asya’dan Akdeniz coğrafyasına 1200’den fazla belediyeyi bünyesinde taşıyan bir kuruluş ve belediyeler arasında işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu bakımdan bu bilimsel toplantıya destek vermenin bizim amaçlarımızla örtüştüğünü görüyoruz. Ben Ankara Altındağ Belediyesi başkanıyım ve Ankara, İpek Yolu üzerinde yer alan bir şehir ve tarihi, kültürel yapısıyla bildiğiniz gibi özellikle Ankara Kalesi, Ulus, Samanpazarı ve Ulucanlar gibi mekanlar geçmişte ticaretin yoğun bir şekilde işlendiği ve geliştiği bir bölge. Bu bakımdan geçmiş dönemde özelikle Ankara Keçisi kumaşının dünya pazarlarına ulaşmasında İpek Yolu büyük bir işlev sağlamıştır. Bu sempozyum bölgemiz için oldukça önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

Sempozyuma, Azerbaycan, Güney Kore, Hindistan, İspanya, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Özbekistan’dan 51 ve Türkiye’den yirmi iki üniversiteden 38 Akademisyen katıldı. Ayrıca sempozyumda yirmi üç çevrim içi sunum yapılırken, uluslararası düzeyde dört ortak bildiri metni de okundu.

Uluslararası Geçmişten Geleceğe İpek Yolu Sempozyumu’nda, “Uluslararası Politikada İpek Yolu” ve “Tarih, Kültür ve Uluslararası İlişkiler Ekseninde İpek Yolu” adlı iki panel düzenlendi. Sempozyumda, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler (arkeoloji, tarih, iktisat, felsefe, iletişim, antropoloji, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, finans, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, sanat tarihi, pazarlama, turizm, siyaset bilimi, yerel yönetimler kent ve çevre politikaları vb.), filoloji, güzel sanatlar, hukuk ve ilahiyat gibi temel alanlardan bildiriler sunuldu ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Tebliğler Kitabının Tam Metin PDF’si için Bkz. http://www.tdbb.org.tr/tdbb/wp-content/uploads/2023/01/Ipek-Yolu-Bildirileri-Kitabi.pdf