Altay topluluklarının uygarlık yapısı ve kültürel değerlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla iki yılda bir geleneksel olarak yapılan ve destekleyen kurumlar arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin de olduğu ‘Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’nun onuncusu, ‘Yemek ve Beslenme Kültürü’ ana teması ile 27-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapıldı.

Taşkent Devlet Doğu Araştırmaları Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan sempozyuma başta ev sahibi Özbekistan olmak üzere Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Rusya Federasyonu, Hindistan, Kore, Japonya, Hindistan ve Macaristan olmak üzere 12 ülkeden 130 civarında Altayist bilim insanı katıldı ve bildiriler sundu.

37 oturum hâlinde gerçekleşen sempozyumda, Altay halk ve topluluklarının uygarlık değerlerinin ve kimliklerinin oluşmasında önemli bir rol oynayan yemek ve beslenme kültürünün tarih öncesi ve sonrası dönemlerdeki kaynakları (arkeolojik buluntular, kaya üstü tasvirler, yazılı ve sözlü kaynaklar) ve bu kaynaklardaki bilgiler; yemek ve beslenmenin tarihî gelişiminde avcılık dönemi, tabii bitkiler, bitkilerin ehlileştirilmesi ve kullanımı; yemek ve beslenme ile ilgili terimler ve bunların etimolojisi; yemek hazırlama, pişirme, saklama yöntemleri ve gelişimi; yemek ve beslenme ile ilgili içecekler (kımız, kefir, ayran, şoro, kımran gibi); kağan, hakan ve hükümdarlar başta olmak üzere ailelerin sofralarında orun (mevki) ve ülüş (et payı) geleneği; din, inanç ve özel günlerle (doğum, nişan, evlenme, ölüm ve kutsal günler gibi) ilgili yemek ve beslenme kültürü gibi konuları içine alan bildiriler sunuldu.

Sempozyumun kapanış oturumunda 2023 yılında yapılacak sempozyumla ilgili talepler değerlendirildi ve Kazakistan’ın Almatı şehrindeki al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörlüğünün talebi oybirliğiyle kabul edilerek gelecek yıl sempozyumun Almatı’da al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinin ev sahipliğinde ‘Altay Halklarında Yer ve Su Adları’ konusunda yapılmasına karar verildi.

Sempozyum süresince kültürel ve sosyal faaliyet olarak hem başkent Taşkent’e hem de Türk ve İslâm tarihinde önemli bir yeri olan Semerkant’a geziler düzenlendi.

Geçmiş yıllarda yapılan sempozyumlara sunulan bildiriler gibi bu sempozyumun bildirileri de kısa zamanda kitap olarak yayımlanacak. 

Bilindiği üzere, Altay Toplulukları: Mesken ve Mesken Kültürü”, Altay Toplulukları: Aile ve Aile Değerleri ve Altay Toplulukları: Gelenekler – Görenekler – Töreler – Yasalar adlı sempozyum bildirileri TDBB tarafından kitap olarak basılarak yayın hayatına kazandırıldı.

https://www.tdbb.org.tr/?page_id=4001&lang=tr