Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), dost ve kardeş ülke Kırgızistan ve Türkiye ile ilişkilerinin gelişiminin analizine veri sağlayacak nitelikte “Bağımsızlığının 30. Yılında Türk Basınında Kırgızistan” adlı kitabı yayın hayatına kazandırdı.

Türk Basınında ana akım gazetelerde 1991 ve 2021 yılları arasında, 30 yıllık sürede yer alan Kırgızistan ile ilgili haberlerin derlendiği, mikro tarih niteliğindeki eser araştırmacılara kaynak teşkil edecek nitelikte. Kitap, eseri hazırlayan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahri Solak’ın 1990’lı yılların başından itibaren başlayan kişisel ilgisiyle oluşturduğu arşive dayanıyor.

Eserde, Kırgızistan’ın tarihi, nüfus yapısı, ekonomisi, Çarlık ve Sovyet Rusya dönemi, bağımsızlık süreci ve Kırgızistan–Türkiye ilişkilerinin seyrini özetleyen kapsamlı bir Sunuş da yer veriliyor.

Kitapta, Kırgızistan ile ilgili gazete haberlerinin Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretleri ya da üst düzey siyasi temaslar ağırlıklı olmasına dikkat çekiliyor. Kırgızistan’ın tarihi mirası, kültürel özellikleri, “Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye”, “Hazar Denizi’nden Issık Göl’e Türk Halkları”, “Asya Hilali Türk Yıldızı”, “Hazar’dan Tiyenşan’a Yeni Oluşumlar Sürecinde Orta Asya ve Kafkas Cumhuriyetleri”, “Yeni Türk Dünyası ve Demokrasi”, “Yeni Cumhuriyetler ve Türkiye” ve “21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Cumhuriyetleri” gibi başlıklarla çıkan yazı dizileri ve haberler öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Diğer taraftan Türk basınında Kırgızistan ile ilgili kritik gelişmelerde haber-yorum yazımının uluslararası ajansların yaklaşımlarına ve yönlendirmesine açık olduğu belirtiliyor.

Eserde, Türk-Kırgız ilişkilerinin seyri ve içeriği, gazete haberlerine yansımaları yıllar itibariyle izlenebiliyor. 2000’li yıllar ve sonrasında artan ikili ilişkilerin bir sonucu olarak Türk basınında Kırgızistan’la ilgili haberlerin daha çok yer aldığı görülüyor. Haberlerin nicelik ve niteliğine bakıldığında, Türk – Kırgız ilişkileriyle ilgili dikkatlerin yoğunlaştığı konuları izlemek de mümkün. Çalışmada, Türk basınında Kırgızistan’daki gelişmelerin yeteri kadar yer bulamadığı ve haber-yorum yazımının uluslararası ajansların yaklaşımlarına ve yönlendirmesine açık olduğu ifade ediliyor.

526 Sayfalık çalışma, büyük boy ve 4 renk prestij kitap olarak basıldı.

Kitabın Tam Metin PDF’si İçin Bkz. https://www.tdbb.org.tr/tdbb/wp-content/uploads/2022/09/TURK-BASININDA-KIRGIZISTAN.pdf