30 farklı ülkeden 1,200’e yakın Üye Belediyesi ile dost ve kardeş ülkelerde Yerel Yönetimler alanında işbirliği ve dayanışmayı hedefleyen Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) yeni yönetim organlarının belirlendiği 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 10 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da yapıldı.

Haliç Kongre Merkezinde yapılan 6. Olağan Genel Kurul Toplantısına, Cumhurbaşkanın Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Milletvekilleri, Yabancı Misyon Şefleri ve Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Somali, Sırbistan ve Türkiye’nin de olduğu 20’den fazla ülkeden 400’e yakın belediye başkanı, meclis üyesi, yerel yönetim kuruluşu temsilcisi ve davetliler katıldı.

Genel Kurul programı kayıt ve kokteylin ardından, TDBB’nin tanıtım filminin gösterilmesi sonrasında TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Açılış Konuşmasıyla başladı.

TDBB Yerel Yönetimler Arasında Kardeşliği Tesis Ediyor

Açılışta konuşan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan bir alanda, dost ve kardeş ülkelerin yerel yönetimleri arasında iş birliğini, kardeşliği, birlik ve beraberliği geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ortak projeler yürütmek, şehir yönetimlerinin sorunlarına çözüm üretmek ve yeni şehir kültürü modelleri oluşturmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle 12 Kasım 2003 tarihinde T.C. Hükümeti tarafından kurulduğunu hatırlattı.

Başkan Altay şöyle devam etti: “30 farklı ülkeden üyemizle dost ve kardeş ülkelerde yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program ve projelerimiz devam ediyor. Dünyanın en büyük yerel yönetim kuruluşlarından biri olan TDBB olarak tüm üye ülkelerimiz ve kardeş şehirlerimizle bağlarımızı her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz. Birliğimiz sayesinde, asırlar öncesine uzanan ortak kültür ve medeniyet mirasımızı; yerel yönetimler, siyaset, ekonomi, eğitim ve sanat gibi alanlardaki iş birliğimiz ve dayanışmamızla taçlandırıyoruz. Özellikle yerel yönetimler konusunda ülkemizin sahip olduğu tecrübeleri, birliğimize üye belediyelerle de paylaşarak şehirlerimizi her alanda kalkındırmak için yoğun gayret gösteriyor ve bugün bu salonda bulanan Türkiye’deki üyelerimizin mali destekleriyle projeler yürütüyoruz”.

Birlik olarak en temel amaçlarının şehirlerin ruhuna uygun hareket etmek olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, “Bizler büyük bir azim ve kararlılıkla, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye sizin liderliğinizde, tarihte olduğu gibi; gölgesi sınırlarının ötesine uzanan, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi. Artık çok geniş bir coğrafyayı bağrımızda taşıyor, nerede mazlum, mağdur ve yardıma muhtaç varsa yardımına koşuyoruz. Bunlarla birlikte; Zat-ı Ali’nizin yerel yönetimlere ne denli önem verdiğinin bilinciyle hareket ederek hem ulusal düzeydeki çalışmalarımızda hem de uluslararası iş birliklerimizde, çizmiş olduğunuz istikamette ilerliyor ve sizden öğrendiğimiz belediyecilik anlayışını gönül coğrafyamızda yaymaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay, “Sizin liderliğinizde, Türk dünyasıyla ve kardeş ülkelerle olan ilişkilerimizi daha üst seviyelere çıkaracak ve medeniyetimizin parlayan güneşiyle Asya’nın bozkırlarından, Balkanlara kadar ayak bastığımız her yeri aydınlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uzak Kalınan Gönül Coğrafyalarıyla Yakın İlişkiler Kuruluyor

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dünyası’nın Sovyetlerin dağılmasıyla 70 yıl aradan sonra doksanlı yılların başlarında tekrar buluştuğunu ifade etti. Uzak kalınan gönül coğrafyalarıyla bir kez daha yakın ilişkiler kurmaya başladıklarını kaydeden Yıldırım, “Aradan 30 yıl geçti. Yani bir nesil yetişti. Dolayısıyla 2009’da temelleri atılan bugünkü Türk Devletleri Teşkilatı, o günkü adıyla Türk Konseyi ile beraber özellikle Türk Devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmaya başlandı” diye konuştu.

Sovyet sisteminin getirdiği dilde kopukluk, işte kopukluk ve fikirde kopukluğun ortadan kalktığını ve bu dönemde Türk Dünyası’nın öneminin günden güne arttığını aktaran Yıldırım, “Belediyeler gönül coğrafyamızda Türk devletlerindeki tecrübelerini paylaşacaklar ve kültürümüzü, geçmişimizi yaşatarak akıllı şehirler kurarak, çevreye duyarlı şehirler kurarak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha Türk Devletleri Belediyeler Birliği’ne başarılar diliyorum. Değerli Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ı başarılar diliyorum. Önceki dönem başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

TDBB Dünyada Benzeri Olmayan Bir Kuruluş

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20. Yüzyılın başlarından itibaren Türk dünyası arasındaki ilişkilerde kesintiler yaşadığını belirterek, “Allah’a şükürler olsun ki geçen yüzyılın sonlarında ve son 20 yıldır da büyük bir ahenkle fasılaları telafi etmeye başladık. Kardeş coğrafyaların dost ve kardeş ülkeleri, devletler hukuku bazında ilişkilerini sürdürürken yerel yönetimler olarak da aramızdaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program ve projeleri büyük hızda yürütmeye devam ediyoruz” İfadelerine yer verdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB)’nin dünyada benzeri olmayan bir kuruluş olduğunu dile getiren Şentop, “Çok farklı ülkelerden yerel yönetimleri bir araya getiren, bilgi ve tecrübe paylaşımı, plan proje paylaşımı yapmak üzere ortak çalışmalar gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir kuruluş. Nev-i şahsına münhasır bir kuruluş olan TDBB’nin ne kadar önemli ve üzerine ne kadar yoğunlaşmamız gereken alanlarda faaliyetler gösterdiğini biliyoruz. Bugüne kadar bu güzel ve benzersiz fikrin hayata geçmesi için gayret gösteren Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin değerleri başkanlarına, yöneticilerine, üyelerine, mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.

Birliğimiz Alanında Dünyanın Önde Gelen Yapıları Arasında Yer Alıyor

Programa katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise TDBB’nin 6’ncı Genel Kurulunun hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başladı. Kuruluşundan bugüne TDBB çatısı altında hizmet veren herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temelleri 22 yıl önce atılan birliğimiz 19 yıldır da fiilen faaliyet göstermektedir. Bugün 30 farklı ülkeden ve bölgeden yaklaşık 1,200 üye belediyesiyle kocaman bir aile haline gelen birliğimiz kendi alanında dünyanın önde gelen yapıları arasında yer almaktadır. Birliğimiz Balkanlardan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada dost ve kardeş belediyelerin aralarındaki işbirliğini geliştirmesine vesile olmaktadır. Yeni programlarla ve projelerle etki sahasını genişleten birliğimizin ülkelerimiz, şehirlerimiz ve insanlarımız arasında güçlü köprüler kurmasından memnuniyet duyuyorum” sözlerini kullandı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin kuşatıcı yapısı önemlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetler düzeyinde yürütülen çalışmaların belediyelerle tabana yayılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti: “Hâlihazırda 30 ülke ve bölgeden yerel yönetimin temsil edildiği Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin kuşatıcı yapısı önemlidir. Bu yapıyı Türk Devletleri Teşkilatının vizyonunun erişeceği genişliğin de bir işareti olarak değerlendiriyoruz. Tabii burada kökleri öyle birkaç asırlık değil binlerce yıllık ortak geçmişe dayalı bir güçten bahsettiğimizi unutmamalıyız. Karşımızda aradan geçen onca zamana ve yaşanan nice badirelere rağmen ortak tarih ve kültür bilinciyle yeniden bir araya gelen devletler, aynı gönül bağı etrafında buluşan toplumlar gerçeği var. Bu tablo aynı zamanda bize, hepimizi çok daha parlak bir geleceğin beklediğine de işaret ediyor. Beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize, ortak hayallerimize, tüm bunlara sahip çıktığımız sürece kimse bizi bu aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz”.

Avrasya Coğrafyasının Dünyanın Göz Bebeği Haline Geldiğini Görebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Ayrı düşmemize yol açan hadiselerden çıkardığımız dersler bundan sonraki yol haritalarımızda bize en büyük rehberdir. Milli şairimiz Mehmet Akif şöyle diyor, ‘tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi’. Bizler de hem geçmişte yaşadıklarımızdan hem bugün çevremizde olup bitenden ibret alarak hareket etmeliyiz. Kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısına ancak bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. Şayet bunu sağlayabilirsek önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın göz bebeği haline geldiğini hep birlikte görebiliriz. Farklılıklarımızın birlik ve beraberliğimizin itici gücü değil de fay hatları haline getirilmesine göz yumarsak bunun bedelini de yine hep beraber ödemeyi sürdürürüz”.

Giderek etkisi artan küresel siyasi ve ekonomik krizlerin bu tür iş birliklerini daha kıymetli hale getirdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği nezdinde somutlaşan iş birliğimiz, coğrafi, demokratik, ekonomik ve elbette siyasi kapasite olarak hepimize eşsiz fırsatlar sunuyor. Atalarımız ‘bir elin nesi var, iki elin sesi var’ diyor. Bu anlayıştan hareketle teşkilatımızın ve birliğimizin kapsamını, etkisini, derinliğini artırmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Yeniden yapılanan küresel yönetim sistemi için ülkelerimizin hak ettiği yeri almasını ancak bu şekilde temin edebiliriz. Bunun için birliğimizin bilgi ve tecrübe paylaşımı, eğitim, kurumsal iletişim, kardeş şehirler, sosyal ve kültürel etkinlikler, çalışma ziyaretleri ve yayınlarla ortaya koyduğu faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz. Coğrafyamızın genişliği bu çalışmalar için engel değil, tam tersine eşsiz bir zenginliktir. Günümüzde İpek Yolu gibi kadim ticaret yolları dahi yeni karayolu ve demir yolu hatları inşa edilerek tekrar canlandırılmaya çalışılıyor” diye konuştu.

Attığınız Her Adımda Yanınızda Olacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anadolu’daki bin yıllık varlığı, 600 asırlık cihan hakimiyeti ve önümüzdeki sene 100’üncü yılını dolduracak genç Cumhuriyetiyle Türkiye yüreğini sizlere sonuna kadar açmıştır. Ülkemiz tüm birikimini, imkânlarını ve potansiyelini sizlerle beraber kullanmaya hazırdır. Biz tüm bunları siyasi bir söylem olarak değil, kalbimizden kopup gelen bir hissiyat olarak ifade ediyoruz. Sizlerin de bize aynı duygularla yaklaştığınızdan en küçük bir şüphem yok. Biz belediyelerdeki çalışmalarımızı kalkınma yerelden başlar anlayışlıyla yürüten bir kadroyuz. Burasını da birlik ve beraberlik yerelden başlar anlayışlıyla daha büyük hedeflere, daha büyük vizyonlara doğru yol almamızı sağlayacak bir platform olarak kabul ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu doğrultuda attığınız her adımda yanınızda olacağımı da özellikle belirmek istiyorum. Birliğimizin 6’ıncı olağan genel kurulunun tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Altay, konuşmalarının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Göktürk Yazıtlarından birisi olan ve Türk tarihinin en eski yazılı belgelerinden olan Tonyukuk Kitabelerini sembolize eden bir eser takdim etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan TDBB Yönetim Kurulu ile toplu fotoğraf çektirdi.

TDBB Yönetim Organlarının Seçimi Yapıldı

Açılış konuşmalarının ardından Divan Heyeti oluşturularak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Divan Heyeti Başkanlığına TDBB Kurucu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Divan üyeliklerine ise, Arnavutluk Belediyeler Birliği Genel Müdürü Agron Haxhımalı, Bosna Hersek Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendiç, Kazakistan Türkistan Belediyesi Meclis Başkanı Maksat Tangatarov ve Moğolistan Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Batbold Sundui seçildi.

Divan Başkanı Erol Kaya “bugün yapılan kongrenin TDBB için hayırlı olmasını diliyorum. 30 ülkeden 1,194 üyesi olan bu muhteşem birliğin yönetimini tebrik ederim” dedi.

Genel Kurul gündemine göre, 2019-2022 Dönemi Faaliyet Raporu TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak tarafından, Denetim Raporu Denetim Kurulu Üyesi Metin Oral tarafından ve Mali Rapor ise Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Murat Aydın tarafından sunuldu ve genel kurul üyeleri tarafından oy birliği ile ibra edildi.

Daha sonra Birlik Organlarının seçimine geçildi. Yapılan oylamada, TDBB Başkanlığına yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay seçilirken, Genel Kurul üyeleri tarafından TDBB’nin yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu üyeleri de seçildi.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay teşekkür konuşmasında, tüm dünyada huzurun ve barışın hâkim olması için gayret göstereceklerini söyledi. Yerel yönetimlerin, hizmet sunduğu bölgenin refahında önemli yeri olduğunu vurgulayan Altay, Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülkeler ve akraba topluluklarda şehir yönetimleri konusundaki çalışmaları güçlendireceklerini dile getirdi.

Yeni Yönetim Kurulu, Denetim ve Danışma Kurulu Üyelerinin seçilmesinin ardından, katılımcı ülkeler adına temsilciler söz alarak değerlendirme ve önerilerde bulundular. Daha sonra TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın bütün ülke heyetleriyle ayrı ayrı fotoğraf çektirmesiyle 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı tamamlandı.

Türkiye dışından katılan ülke heyetleri ‘TDBB Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı’ için Bursa’ya hareket etti. Yolda Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye dışından katılan genel kurul üyelerine akşam yemeği verildi.

TDBB 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonunda Yönetim, Denetim ve Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibi oluşmuştur:

 

TDBB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (2022 – 2025)

1 Uğur İbrahim ALTAY TDBB Başkanı & Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

2 Yücel YILMAZ Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 

3 Osman ZOLAN Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı 

4 Selahattin GÜRKAN Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 

5 Ekrem YÜCE Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 

6 Servet RAMAZAN Kilis Belediye Başkanı 

7 Rahmi METİN Rize Belediye Başkanı 

8 Agron HAXHIMALI Arnavutluk Belediyeler Birliği Genel Müdürü 

9 Tamraz TAGIYEV Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı 

10 Semir EFENDIC Bosna Hersek Novı Grad Belediye Başkanı 

11 Nurbol TURAŞBEKOV Kazakistan Türkistan Belediye Başkanı 

12 Bektur OROZBAEV Kırgızistan Yerel Yönetimler Birliği Genel Müdürü

13 Mahmut ÖZÇINAR Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı 

14 Bilall Kasami Kuzey Makedonya Kalkandelen Belediye Başkanı 

15 Muhammed SADIEH Lübnan Dannieh Belediyeler Birliği 

16 Batbold SUNDUI Moğolistan Yerel Yönetimler Birliği Başkanı 

17 İrina VLAH Moldova Gagauzya Özerk Yeri Başkanı 

18 Maruf USMANOV Özbekistan Kokand Belediye Başkanı 

19 Ekzam GUBAYDULLİN Tataristan Belediyeler Birliği Başkanı 

20 Doç. Dr. Asım BALCI Altındağ (Ankara) Belediye Başkanı 

21 Dr. Metin ORAL Altınova (Yalova) Belediye Başkanı 

22 Abdullah ÖZDEMİR Bağcılar (İstanbul) Belediye Başkanı 

23 Mehmet Yasin ÖZLÜ Başiskele (Kocaeli) Belediye Başkanı 

24 Atila AYDINER Bayrampaşa (İstanbul) Belediye Başkanı 

25 Murat AYDIN Beykoz (İstanbul) Belediye Başkanı 

26 Deniz KÖKEN Eyüpsultan (İstanbul) Belediye Başkanı 

27 Hasan KILCA Karatay (Konya) Belediye Başkanı 

28 Mustafa DÜNDAR Osmangazi (Bursa) Belediye Başkanı 

29 Ahmet CİN Pendik (İstanbul) Belediye Başkanı

30 Şeyma DÖĞÜCÜ Sancaktepe (İstanbul) Belediye Başkanı

31 Şükrü GENÇ Sarıyer (İstanbul) Belediye Başkanı

32 Ahmet PEKYATIRMACI Selçuklu (Konya) Belediye Başkanı

33 Volkan YILMAZ Silivri (İstanbul) Belediye Başkanı

34 Mehmet İhsan TAHMAZOĞLU Şahinbey (Gaziantep) Belediye Başkanı

35 Ömer Faruk ÇELİK Şehzadeler (Manisa) Belediye Başkanı

36 Mustafa GÜLER Tavşanlı (Kütahya) Belediye Başkanı

37 İsmet YILDIRIM Ümraniye (İstanbul) Belediye Başkanı

38 Ömer ARISOY Zeytinburnu (İstanbul) Belediye Başkanı

 

TDBB DENETİM KURULU ÜYELERİ (2022 – 2025)

1 Mustafa KAVUŞ Meram (Konya) Belediye Başkanı 

2 Adnan TURAN Kandıra (Kocaeli) Belediye Başkanı 

3 Ahmet POYRAZ Çekmeköy (İstanbul) Belediye Başkanı

 

TDBB YÜKSEK DANIŞMA KURULU ÜYELERİ(2022 – 2025)

1 Erol KAYA İstanbul Milletvekili – TDBB Kurucu Başkanı 

2 Nihat ZEYBEKCİ T. C. Ekonomi Eski Bakanı–TDBB 2. Dönem Başkanı 

3 İbrahim KARAOSMANOĞLU TDBB 3. Dönem Başkanı 

4 Hüseyin BÜRGE 24-26. Dön. İstanbul Milletvekili–TDBB Kurucu Üye

5 Dr. Özgen KESKİN Eğitmen – Yazar 

6 Prof. Dr. Adem ESEN İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 

7 Prof. Dr. Osman HORATA Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi 

8 Prof. Dr. R. Deniz ÖZBAY Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

10.06.2022