Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), dost ve kardeş ülke Kazakistan ve Türkiye ile ilişkilerinin gelişiminin analizine veri sağlayacak nitelikte “Bağımsızlığının 30. Yılında Türk Basınında Kazakistan” adlı kitabı yayın hayatına kazandırdı.

Türk Basınında ana akım gazetelerde 1991 ve 2021 yılları arasında, 30 yıllık sürede yer alan Kazakistan ile ilgili haberlerin derlendiği, mikro tarih niteliğindeki eser araştırmacılara kaynak teşkil edecek nitelikte. Kitap, eseri hazırlayan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahri Solak’ın 1990’lı yılların başından itibaren başlayan kişisel ilgisiyle oluşturduğu arşive dayanıyor.

Eserde, Kazakistan’ın tarihi, yer altı zenginlikleri, nüfus yapısı, ekonomisi, Çarlık ve Sovyet Rusya dönemi, bağımsızlık süreci ve Kazakistan–Türkiye ilişkilerinin seyrini özetleyen kapsamlı bir Sunuş da yer veriliyor.

Kitapta, Kazakistan ile ilgili gazete haberlerinin Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretleri ya da üst düzey siyasi temaslar ağırlıklı olmasına dikkat çekiliyor. Kazakistan’ın tarihi mirası, kültürel özellikleri, Ahmet Yesevi ve Türkistan şehri ile ilgili yazı dizileri ve haberler öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Diğer taraftan Türk basınında Kazakistan ile ilgili kritik gelişmelerde haber-yorum yazımının uluslararası ajansların yaklaşımlarına ve yönlendirmesine açık olduğu belirtiliyor.

Eserde, Türk-Kazak ilişkilerinin seyri ve içeriği, gazete haberlerine yansımaları yıllar itibariyle izlenebiliyor. 2000’li yıllar ve sonrasında artan ikili ilişkilerin bir sonucu olarak Türk basınında Kazakistan’la ilgili haberlerin daha çok yer aldığı görülüyor. Haberlerin nicelik ve niteliğine bakıldığında, Türk – Kazak ilişkileriyle ilgili dikkatlerin yoğunlaştığı konuları izlemek de mümkün. Çalışmada, Türk basınında Kazakistan’daki gelişmelerin yeteri kadar yer bulamadığı ve haber-yorum yazımının uluslararası ajansların yaklaşımlarına ve yönlendirmesine açık olduğu ifade ediliyor.

562 Sayfalık çalışma, büyük boy ve 4 renk prestij kitap olarak basıldı.

Kitabın Tam Metin PDF’si için Tıklayın

 

 

sites: como ganhar dinheiro28 como ganhar dinheiro29 como ganhar dinheiro30 como ganhar dinheiro31 como ganhar dinheiro32 como ganhar dinheiro33 como ganhar dinheiro34 como ganhar dinheiro35 como ganhar dinheiro36 como ganhar dinheiro37 como ganhar dinheiro38 como ganhar dinheiro39 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro41 como ganhar dinheiro42 como ganhar dinheiro43