Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), dost ve kardeş ülke Özbekistan ile ilişkilerin analizine katkı sağlayacak nitelikte “Bağımsızlığının 30. Yılında Türk Basınında Özbekistan’’ adlı kitabı yayın hayatına kazandırdı.

Türk Basınındaki ana akım gazetelerde 1991 ve 2021 yılları arasında, 30 yıllık sürede yer alan Özbekistan ile ilgili haberlerin derlendiği, mikro tarih niteliğindeki eser araştırmacılara kaynak teşkil edecek nitelikte. Kitap, eseri hazırlayan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahri Solak’ın 1990’lı yılların başından itibaren başlayan kişisel ilgi ve imkânlarla oluşturduğu arşive dayanıyor. Eserde, haberlerden yola çıkılarak Özbekistan – Türkiye ilişkilerinin seyrini özetleyen önsöze de yer veriliyor.

Kitapta, Özbekistan ile ilgili gazete haberlerinin Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretleri ya da üst düzey siyasi temaslar ağırlıklı olmasına dikkat çekiliyor. Özbekistan’ın tarihi şehirleri Semerkant, Buhara, Hive ve Özbek mutfağı ile ilgili yazı dizileri ve haberler de öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. 1990’ların başında yayınlanan bu dizilerin yazarları arasında Mehmet Turgut, Nur Batur, Cengiz Çandar, Bilal N. Şimşir, Fuat Bozkurt, Ardan Zentürk gibi dönemin tanınmış gazetecileri yanı sıra Bülent Ecevit’in de yer alması dikkat çekiyor. 2021 yılına gelindiğinde Türkiye’de gerçekleştirilen “Türk Konseyi Liderler Zirvesi” ve “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali” gibi uluslararası etkinliklerle ilgili haberler geniş şekilde yer alıyor.

Eserde, Türk-Özbek ilişkilerinin seyri ve içeriği gazete haberlerine yansımaları ile izlenebiliyor. 2016 yılı ve sonrasında artan ikili ilişkilerin bir sonucu olarak Türk basınında Özbekistan’la ilgili haberlerin daha çok yer aldığı görülmektedir. Haberlerin nicelik ve niteliğine bakıldığında, Türk – Özbek ilişkileriyle ilgili dikkatlerin yoğunlaştığı konuları izlemek de mümkün. Çalışmada, Türk basınında Özbekistan’la ilgili gelişmelerin yeteri kadar yer bulamadığı ve haber-yorum yazımının uluslararası ajansların yaklaşımlarına ve yönlendirmesine açık olduğu ifade ediliyor.

280 Sayfalık çalışma, büyük boy ve 4 renk prestij kitap olarak basıldı.

 

Kitabın Tam Metin PDF’si için bkz.

https://www.tdbb.org.tr/tdbb/wp-content/uploads/2021/12/TURK-BASININDA-OZBEKISTAN-30122021.pdf

30.12. 2021