Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yüksek Danışma Kurulu 2021 yılı Toplantısı, 29 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’da Birlik merkezinde hibrit yöntemiyle yapıldı.

TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapılan toplantıya, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Danışma Kurulu üyeleri, İbrahim Karaosmanoğlu (TDBB önceki dönem başkanı), Prof. Dr. Salih Aynural (İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi), Prof. Dr. Osman Horata (Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Adem Esen (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi) ve Özgen Keskin (Eğitmen – Yazar) katıldı.

TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın açış konuşması ve 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kurulun bilgilendirilmesiyle başlayan toplantı, kurul üyelerinin değerlendirme ve önerileriyle devam etti. Toplantıda, TDBB çalışmaları, Tecrübe Paylaşım Programları, Kardeş Şehir çalışmaları, Eğitim çalışmaları, ekipman yardımları, Yurtdışı ve Yurtiçi Temasları, Düzenlenen ve Desteklenen Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Yeni Üyelikler, TDBB yeni kitap ve süreli yayınları gibi çalışmalar Yüksek Danışma Kurulu Üyelerine anlatıldı.

Toplantının devamında, Danışma Kurulu Üyeleri TDBB faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerini aktardılar. Türkiye dışındaki iyi belediyecilik örneklerinin derlenmesi, farklı belediyecilik konularında sempozyum veya panel şeklinde programlar düzenlenmesi, TDBB yayınlarının artırılarak devamı ettirilmesi, belediyecilik üzerine eğitim akademisi kurulması önerildi. Ayrıca, TDBB olarak odalarla, dış ticaret kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak ekonomik getirisi olan işlerin desteklenmesi, Üniversitelerle işbirliği yapılması, lisansüstü programlarıyla ortak projeler yürütülmesi, bölgesel ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapılarak TDBB’nin bilinirliğinin arttırılması gibi önerilerde bulunuldu.

Toplantı sonunda, TDBB destekleme programına baş vuran Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilerin, tez konuları ile ilgili yaptıkları çalışmalar dinlendi. Başvuruda bulunan Öğrencilerin tezlerinin desteklenmeye değer bulunanlara karar verildi.