Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), UNDP IICPSD ve Arnavutluk Belediyeler Birliği işbirliğinde, UCLG-MEWA ve Kibar Holding katkılarıyla düzenlenen “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehir Yönetimine Özel Sektör Katkısı” konulu eğitim programı, video konferans yöntemiyle 23-24 Kasım 2021 tarihlerinde yapıldı. Programa Arnavutluğun farklı belediyelerinden yerel yöneticiler ve uzmanlar katıldı.

Programın Açılış Oturumuna, UNDP IICPSD Direktör Yardımcısı Gülçin Salıngan, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, UNDP Arnavutluk Mukim Temsilci Yardımcısı Nuno Queiros, Arnavutluk Belediyeler Birliği Genel Direktörü Agron Haxhimali, CERM Genel Sekreteri Frédéric Vallier, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Kibar Holding Genel Müdürü Göksal Güngör, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarkan Oktay katılarak konu ile ilgili düşüncelerini paylaştılar.

Açılış Oturumundan sonra, Arnavutluk Belediyeler Birliği Genel Direktörü Agron Haxhimali’nin “Arnavutluk’ta Belediyecilik Durum Analizi” başlıklı sunumu ile başlayan programda, “Şehirleşme Trendleri ve SKA’ların Yerelleştirilmesi”, “Kapsayıcı Şehirleşme için Özel Sektörün Katılımı”, “Belediye İşletmeleri Kurulması ve Yasal Çerçeve”, “Belediye İşletmelerinin Etkili Yönetimi / Küresel İyi Uygulamalar”, “Yerel Yönetimler İçin Alternatif Finansman Mekanizması”, “Risk ve Risk Yönetimi” konularında sunumlar gerçekleştirildi.

İki günlük Programda, UCLG-MEWA Genel Koordinatör Salim Korkmaz, UNDP IICPSD Proje Yöneticisi Aslıhan Albostan, Kibar Holding İnteraktif Çevre Danışmanlık Müdürü Oğuzhan Akınç, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnşaat Yüksek Mühendisi Uğur Karahan, UNDP IICPSD Proje Yöneticileri Funda Süzer ve Tuğba Varol ve UNDP Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi Bölgesel Danışmanı Irakli Kotetishvili eğitici olarak yer aldı.

Eğitim Programı, Yerel Yönetimlere, temel belediye hizmet sunumunda sürdürülebilirlik, esneklik ve kapsayıcılık sağlamak, yerelde kapasite yaratma ve güçlendirme için belediye işletmelerinin gelişimini teşvik etme ve destekleme amacıyla düzenlendi. Program, şehirleşme sürecinin temel kavramları ve son gelişmeler hakkında arka plan sağlayan ve şehirlerin kapsayıcı bir şekilde nasıl yönetilebileceğini açıklayan teknik modüler seminer olarak yapılandırıldı. Programda aynı zamanda temel belediye hizmetlerinde belediye işletmelerinin rolü farklı modellerinin açıklanması ve yasal çerçeve hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunulması amaçlandı.