Bosna Hersek’te Mezar Taşları” adlı kitap, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından üç dilde (Boşnakça, Türkçe ve İngilizce) yayınlandı.

Kitap Bosna Hersek’teki mevcut mezar taşlarının çeşitleri ve yapılış zamanları hakkında genel bilgiler içeriyor. Çalışma, dört yıllık teorik ve alan araştırmasının sonucunda ortaya çıktı. Kitapta, Bosna Hersek’te Mezar Taşlarının Ortaya Çıkışı, Mezar Taşlarının Yapılma Dönemleri, Mezar Taşlarının Genel Özellikleri ve Şekilleri, Mezar Taşlarının Çeşitleri, Mezar Taşlarının Yapıldığı Malzemeler, Mezar Taşı Süslemeleri, Taş İşçiliği Ekolleri, Mezar Taşlarının Ölen Kişinin Sosyal Konumunu Gösteren Şekil, Süsleme ve İşaretlere Göre Temel Dağılımı, Fesli Mezar Taşları, Mezar Taşlarının Yapımında Modern Dönem ve Bölgesel Özellikler gibi başlıklar yer alıyor.

Yazar Nihad Klinčević Önsöz’de kitap hakkında şu bilgileri veriyor: “Konuyu araştırmak için mevcut yazılı materyaller ve sözlü kaynaklar kullanıldı. Günümüzde mezar taşlarının çeşitleri ve şekilleri çok az kişi tarafından bilinmekte. Çoğu zaman yapılan yorumlar yüzeysel, yarım kalmış ve bazen de tümüyle yanlıştır. Bu konu hakkındaki bilgiler önemsizleştirilmiş ve ülkemizdeki bilinirliği neredeyse tamamen kaybolmuştur. Kitapla, neredeyse anlamları unutulan mezar taşlarının değerlerini ortaya çıkarıp bunları yeniden kültürümüze kazandırmak amaçlanmıştır. Kitap için Bosna Hersek’te birçok mezarlık ziyaret edilmiş, çok sayıda mezar taşı fotoğraflanarak kitapta yer verilmiştir.”

Kitabın Tam Metin PDF’si için bkz. http://www.tdbb.org.tr/tdbb/wp-content/uploads/2021/06/Bosna-Hersekte-Mezar-Taslari-K.pdf

10.06.2021

 

sites: como ganhar dinheiro28 como ganhar dinheiro29 como ganhar dinheiro30 como ganhar dinheiro31 como ganhar dinheiro32 como ganhar dinheiro33 como ganhar dinheiro34 como ganhar dinheiro35 como ganhar dinheiro36 como ganhar dinheiro37 como ganhar dinheiro38 como ganhar dinheiro39 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro41 como ganhar dinheiro42 como ganhar dinheiro43