LinksLinks2

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği İşbirliğinde, UCLG-MEWA ve Kibar Holding katkılarıyla düzenlenen “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehir Yönetimine Özel Sektör Katkısı” konulu eğitim programı, video konferans yöntemiyle 15-16 Şubat 2021 tarihlerinde yapıldı. Programa Azerbaycan’ın farklı belediyelerinden 30 Yerel Yönetici ve Uzman Katıldı.

Programın Açılış Oturumuna, UNDP İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktörü Sahba Sobhani, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, UNDP Azerbaycan Temsilcisi Alessandro Fracassetti, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Temraz TAĞIEV, UCLG-Eurasia Genel Sekreteri Rasikh Sagitov, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı katılarak konu ile ilgili düşüncelerini paylaştılar.

Açılış Oturumundan sonra, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Genel Sekreteri Tofiq Hasanov’un “Azerbaycan’da Belediyecilik Durum Analizi” başlıklı sunumu ile başlayan programda, “Şehirleşme Trendleri ve SKA’ların Yerelleştirilmesi”, “Kapsayıcı Şehirleşme için Özel Sektörün Katılımı”, “Belediye İşletmeleri Kurulması ve Yasal Çerçeve”, “Belediye İşletmelerinin Etkili Yönetimi / Küresel İyi Uygulamalar”, “Etki Yatırımcılığı ve İslam Finansı”, “Risk ve Risk Yönetimi” konularında sunumlar gerçekleştirildi.

İki günlük Programda, UCLG-MEWA Genel Koordinatör Salim Korkmaz, UNDP IICPSD Proje Yöneticisi Aslıhan Albostan, Kibar Holding İnteraktif Çevre Danışmanlık Müdürü Oğuzhan Akınç, İnşaat Yüksek Mühendisi Uğur Karahan, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Necdet Sağlam, UNDP IICPSD Proje Yöneticileri Funda Süzer ve Tuğba Varol ve UNDP Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi Bölgesel Danışmanı Irakli Kotetishvili eğitici olarak yer aldı.

Eğitim Programı, Yerel Yönetimlere, temel belediye hizmet sunumunda sürdürülebilirlik, esneklik ve kapsayıcılık sağlamak üzere özel sektör işbirlikleri için bir ekosistem ve yerelde kapasite yaratma ve güçlendirme için belediye işletmelerinin gelişimini teşvik etme ve destekleme amacıyla düzenlendi. Program, şehirleşme sürecinin temel kavramlar ve son gelişmeler hakkında arka plan sağlayan ve şehirlerin kapsayıcı bir şekilde nasıl yönetilebileceğini açıklayan teknik modüler seminer olarak yapılandırıldı. Programda aynı zamanda temel belediye hizmetlerinde özel sektör katılımının farklı modellerinin açıklanması ve yasal çerçeve hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunması amaçlandı.

17.02.2021

sites: como ganhar dinheiro28 como ganhar dinheiro29 como ganhar dinheiro30 como ganhar dinheiro31 como ganhar dinheiro32 como ganhar dinheiro33 como ganhar dinheiro34 como ganhar dinheiro35 como ganhar dinheiro36 como ganhar dinheiro37 como ganhar dinheiro38 como ganhar dinheiro39 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro41 como ganhar dinheiro42 como ganhar dinheiro43