Destekleyen kurumlar arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin de bulunduğu, “Talas Savaşı ve Tarihi Önemi” konulu Uluslararası Sempozyum, 28 Mayıs 2021 tarihinde Talas Devlet Üniversitesi ev sahipliğinde Kırgızistan’da yapılacak.

Talas Savaşının 1270. Yıldönümü Münasebetiyle düzenlenecek olan Uluslararası Sempozyum, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin yanı sıra Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Marmara Üniversitesi, Talas Valiliği, Talas Belediyesi, Talas Devlet Üniversitesi, Kırgız Halkının Tarihi ve Kültürel Mirası Vakfı vb. kurumların işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda Talas Savaşı, Türk ve Dünya Tarihi içindeki yeri ve önemi, siyasi, askeri, sosyal, ekonomik, dini ve kültürel açılardan ele alınarak, konu geniş bir perspektifle değerlendirilecektir.

Katılım Şartları ve Önemli Tarihler için bkz. www.talsu.kg

Talas Savaşı Hk.

Talas Savaşı, M.S. 751 yılında Orta Asya’da söz sahibi olmak için dönemin iki büyük gücü olan Müslüman Arap ve Çin orduları arasında Talas Vadisi’nde (modern Kazakistan ve Kırgızistan sınırı) yapıldı. İki büyük medeniyetin karşı karşıya geldiği bu savaş, sonraki yüzyıllarda Orta Asya’da hangi kültürün hakim olacağını (Müslüman /Arap veya Konfüçyüsçü /Çin) belirlediği için medeniyetler tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Abbâsîler ve ortağı olan Karluklar ile Çinliler arasında yapılan ve 5 gün süren savaşta 50 binden fazla Çin askeri öldürülmüş ve 20 bini de esir alınmıştır. Talas savaşı, Orta Asya’nın İslamlaşmasında belirleyici bir faktör olarak tarihe geçmiştir. Bölgenin endüstriyel gelişimi için önemli olan savaşın bir diğer sonucu da savaşta esir düşen Çinli ustalar aracılığıyla Türkistan’da kağıt üretiminin başlamasıdır.

28.01.2021