LinksLinks2

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yüksek Danışma Kurulu 2020 yılı Toplantısı, 30 Aralık 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle yapıldı.

TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapılan toplantıya, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Danışma Kurulu üyeleri, TDBB kurucu başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, TDBB önceki dönem başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Salih Aynural (İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi), Prof. Dr. Osman Horata (Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. A. Burçin Yereli (Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Adem Esen (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi) ve Eğitmen – Yazar Özgen Keskin katıldı.

TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın açış konuşması ve 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kurulun bilgilendirilmesiyle başlayan toplantı, kurul üyelerinin değerlendirme ve önerileriyle devam etti. Toplantıda, Pandemi Sürecinde yapılan TDBB çalışmaları, Tecrübe Paylaşımı Programları, Kardeş Şehir çalışmaları, Eğitim çalışmaları, ekipman yardımları, Yurtdışı ve Yurtiçi Temasları, Düzenlenen ve Desteklenen Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Yeni Üyelikler, TDBB yeni kitap ve süreli yayınları gibi çalışmalar Yüksek Danışma Kurulu Üyelerine anlatıldı.

Toplantının devamında, Danışma Kurulu Üyeleri TDBB faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerini aktardılar. Türkiye dışındaki iyi belediyecilik örneklerinin derlenmesi, farklı belediyecilik konularında sempozyum veya panel şeklinde programlar düzenlenmesi, TDBB yayınlarının artırılarak devamı ettirilmesi, belediyecilik üzerine eğitim akademisi kurulması, yürütülen çalışmaların çıktıları ile ilgili raporlama ve memnuniyet anketleri yapılması önerildi. Ayrıca, TDBB olarak odalarla, dış ticaret kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak ekonomik getirisi olan işlerin desteklenmesi, Üniversitelerle işbirliği yapılması, lisansüstü programlarıyla ortak projeler yürütülmesi, başarı ödülleri verilerek, bölgesel ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapılarak, TDBB’nin bilinirliğinin arttırılması, Pandemi sonrası Dağlık Karabağ ve KKTC’ye ziyaret düzenlenmesi gibi önerilerde bulunuldu.

Toplantı sonunda, TDBB destekleme programına kayıtlı Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilerin, tezleri ile ilgili yaptıkları çalışmalar dinlendi. Öğrencilerin tezlerinin desteklenmeye devam edilmesine karar verildi.

30.12.2020

sites: como ganhar dinheiro28 como ganhar dinheiro29 como ganhar dinheiro30 como ganhar dinheiro31 como ganhar dinheiro32 como ganhar dinheiro33 como ganhar dinheiro34 como ganhar dinheiro35 como ganhar dinheiro36 como ganhar dinheiro37 como ganhar dinheiro38 como ganhar dinheiro39 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro41 como ganhar dinheiro42 como ganhar dinheiro43