İstanbul Üniversitesi – Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi işbirliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin desteğiyle, 19-20 Ekim 2018’de Moskova’da düzenlenen “Türkiye ve Rusya: Uluslararası Bağlamda İkili İlişkiler” adlı sempozyumunun bildirilerinden oluşan kitap TDBB tarafından yayımlandı.

Türkiye ve Rusya ilişkilerini uluslararası boyutta ele almak amacıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Merkezi ve Rusya’nın Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Kamu Yönetimi Fakültesi’nin ortak organizasyonuyla 19-20 Ekim 2018’de Moskova’da “Türkiye ve Rusya: Uluslararası Bağlamda İkili İlişkiler” adıyla bir sempozyum düzenlendi. Sempozyuma Türkiye ve Rusya’dan konunun uzmanlarının katıldı. Sempozyumun düzenlenmesinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) de desteği oldu.

Bu sempozyumda XIX. yüzyılın ortalarından günümüze kadar Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihi seyri, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yönleriyle ele alındı. Ayrıca iki ülke ilişkilerine doğrudan veya dolaylı olarak yön veren uluslararası etkenler analiz edilerek, konunun uluslararası bağlamında tartışılmasına zemin oluşturuldu.

Tarihi olayların ve bu olayların ardından ortaya çıkan sürecin etkisinin doğru değerlendirilebilmesi, ancak tarafların gözünden konuya yaklaşımların öğrenilmesi ve analiz edilmesiyle mümkün olabilir. 19-20 Ekim 2018’de Moskova’da düzenlenen sempozyumun bildiri kitabı “Rusya&Türkiye: Uluslararası Bağlamda İkili İlişkiler / Russia&Turkey Bilateral Relations in International Context” adıyla TDBB yayınları arasında yerini aldı. Bu çalışma, Türkiye ve Rusya ilişkilerini uluslararası bağlamda ele almayı hedefledi. Sempozyum bildirilerinden oluşan e-kitaba TDBB’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Kitabın PDF’i için tıklayınız: https://www.tdbb.org.tr Russia-Turkey-International-Relations-internet-icin.pdf

09.10.2020