Rusya Şehirler Birliği tarafından düzenlenen ‘Korona Virüs Sonrası Kentsel Yönetişim’ konulu uluslararası yuvarlak masa toplantısı, 18 Eylül 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle yapıldı. Rusya Şehirler Birliği Genel Müdürü Alexandra Ignatieva’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’ni temsilen Başkan Yardımcısı Yücel Yılmaz katıldı.

Toplantıya, Rusya Yerel Yönetim Geliştirme Derneği Başkanı Ivan Tsetsersky, Çin Uluslararası Dostluk Şehirleri Birliği Genel Sekreteri Qing Boming, ABD Kardeş Şehirler Onursal Başkanı Tim Quigley’in yanı sıra, Rusya, Almanya, ABD, Çin, Finlandiya ve Moldova gibi ülkelerden birçok belediye başkanı, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve bilim adamı katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak şehirdeki tüm paydaşların katılımıyla salgınla etkin bir şekilde mücadele ettiklerini, bu süreçte yaşanması muhtemel riskleri hızlı bir şekilde analiz ederek bütünlüklü bir mücadele politikası belirledikleri söyledi. Başkan Yılmaz, farkındalık geliştirmeye yönelik çalışmalardan dezenfekte çalışmalarına, ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımlarından evsizlere geçici konaklama sağlanmasına, sokak hayvanlarının beslenmesinden vatandaşların maskeye ulaşımını kolaylaştırmaya kadar her alanda; sivil toplum, özel sektör ve şehir sakinleriyle işbirliği halinde çalıştıklarını kaydetti.

Salgınla birlikte insanların günlük yaşam pratiklerini, hayatı algılayış ve yaşayış biçimleri yeniden sorgulamaya başladığını ifade eden Başkan Yılmaz, “İnsanların doğrudan temas halinde olduğu belediyelerin de bu değişim ve dönüşümden etkilenmemesi mümkün değil. Özellikle dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeler ve yenilikçi yaklaşımlar; şehir yönetimi ve şehir yaşamı üzerinde de güçlü bir dönüştürücü etkiye sahiptir. Yerel yöneticiler olarak salgının neden olacağı dönüşüme bir an önce cevap verebilmemiz için akıllı kentsel sistemleri hızlı bir biçimde hayatımıza entegre etmemiz gerekiyor. Ayrıca şehir sakinlerini bu yeni düzene adapte etmek, sürdürülebilir bir sosyal hayatı oluşturmak yaşadığımız bu dönemde yapacağımız en elzem dönüşüm faaliyetlerinden birisi olacak” şeklinde konuştu.

20.09.2020