Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Tanıtım Filmi güncellendi.

2019’da yılında yapılan 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yenilenen TDBB Yönetim Kurulunun ardından, tanıtım filmi de güncellenerek yayınlandı.

Tanıtım filminde, 11 ülkeden (Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Moğolistan, Moldova-Gagauz Özerk Yeri, Özbekistan ve Tataristan) oluşan TDBB Yönetim Kurulu üyelerine, işbirliği yapılan kurumlara, TDBB’nin Balkanlardan Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan geniş coğrafyada yürüttüğü çalışmalara, kardeş şehir ilişkilerine ve TDBB üye haritasına yer veriliyor.

Ayrıca tanıtım filminde, TDBB tarafından organize edilen Üye belediyelerin yöneticilerine yönelik Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programlarına, Üye Belediyeler ve Kardeş Şehirler arasında Kurumsal İletişim ve Koordinasyona yönelik çalışmalara, Üye belediyelerin uzman personeline yönelik düzenlenen Uzman Eğitimi Programlarına, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukların tarihsel, kültürel mirası ile yerel yönetim ve şehircilik anlayışını geliştirmek üzere düzenlenen ve destek verilen forum, sempozyum, panel, sergi gibi kültürel etkinliklere, Üye Ülkelerin işbirliğini geliştirmeye yönelik düzenlenen Karşılıklı Çalışma Ziyaretlerine, Periyodik yayınlara ve Üye Ülkelerin akademik ve kültürel hayatına katkı amacıyla yayınlanan prestij eserlere yer veriliyor.

TDBB Yeni Tanıtım filmi için bkz.

https://www.tdbb.org.tr/?page_id=29&lang=tr