Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı Araştırma Genel Müdürü Nodir Arzikulov ve beraberindeki heyet, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinin dayanışma, kardeşlik ve karşılıklı yardımlaşma temelinde geliştirilmesi amacıyla yapılabilecekleri görüşmek amacıyla Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’ni ziyaret etti.

Birlik merkezinde TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak ile bir toplantı gerçekleştirildi. Arzikulov yanında, Yatırım Geliştirme Departmanı Müdürü Janna Bagiryan’ın da yer aldığı toplantıda; Özbekistan Kalkınma Bakanlığı ile TDBB arasında işbirliği protokolü imzalanması ve iki kurum arasında, şehir, şehir yönetimi ve altyapı alanlarında bilgi ve tecrübe alışverişi, kentlerin kültür ve sanatının gelişimi, Akıllı şehirler, şehirlerin ekonomik, teknik ve sosyal alanlarda geliştirilmesi, şehir yönetimi ve kentsel kültür ile ilgili sorunlarının tanımlanması ve kalkınma projelerinin uygulanması konularında karşılıklı işbirliğinin kurulması imkanları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Özbekistan Kalkınma Bakanlığı, TDBB’nin çalışmalarını tanıtmak ve ikili işbirliğini arttırmak amacıyla Özbekistan şehirlerindeki belediyelerden ve Bakanlık personelinden oluşan bir çalışma grubunu Türkiye’ye göndermesi, TDBB’nin Özbekistan’da üye belediye sayısının artışı için katkıda bulunması ve Özbekistan Kalkınma Bakanlığı tarafından, TDBB ile işbirliğini resmi olarak başlatmak amacıyla bir niyet mektubu hazırlaması konuları ele alındı.

Ayrıca, Özbekistan’dan Türkiye’ye gelen doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin tezlerinin TDBB Lisansüstü Öğrencileri Destekleme Programı kapsamında desteklenmesi kararı alındı.

19.02.2020

sites: como ganhar dinheiro28 como ganhar dinheiro29 como ganhar dinheiro30 como ganhar dinheiro31 como ganhar dinheiro32 como ganhar dinheiro33 como ganhar dinheiro34 como ganhar dinheiro35 como ganhar dinheiro36 como ganhar dinheiro37 como ganhar dinheiro38 como ganhar dinheiro39 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro40 como ganhar dinheiro41 como ganhar dinheiro42 como ganhar dinheiro43