Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı, 26 Kasım 2019 tarihinde Birlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Yürütme Kurulu Üyeleri yanında, Danışma Kurulu üyeleri T.C. Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekçi, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, İstanbul eski Milletvekili Hüseyin Bürge, TDBB Eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Salih Aynural (Rumeli Üniversitesi eski Rektörü), Prof. Dr. Osman Horata (Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. A. Burçin Yereli (Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Adem Esen (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi) ve Eğitmen – Yazar Özgen Keskin katıldı.

Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekçi toplantıda yaptığı konuşmada, “TDBB kurulduğu günden bu yana çok önemli işler başarmış önemli birliktir. Türkiye’de birçok belediyeler birliği var fakat yeri doldurulamayacak yüzü dışarıya dönük, bir misyonu, bir hedefi ve bir ideali olan TDBB nadir birliklerden bir tanesidir. Bu nedenle TDBB’nin sorumlulukları oldukça yüksektir. Cumhurbaşkanımızın özellikle Balkan ve Orta Asya coğrafyasına yaptığı uluslararası ziyaretler gözlemlenerek alınan onay dahilinde gidilen ülkelerin yerel yönetimleri ile bağlantı kurulmalı yerel düzeyde ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır” ifadelerini kullandı.

TDBB’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili sunumla başlayan toplantı, gündem konularının görüşülmesiyle devam etti. Toplantıda, TDBB’nin uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmesinden ve giderek daha kurumsal bir işleyişe kavuşmasından duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2019 faaliyetlerinin genel bir değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda TDBB üyesi ülkelerin yerel yönetimler düzeyde ilişkilerinin gelişmesi için başlatılan ziyaret programları, TDBB Uzman Eğitimi, Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programları, Kardeş Şehir Buluşmaları, Eğitim çalışmaları, Altyapı ve ekipman yardımları, Yurtdışı ve Yurtiçi Temasları, Düzenlenen ve Desteklenen Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Yeni Üyelikler, Üye Belediyeler Buluşmaları, TDBB yeni kitap ve süreli yayınları gibi çalışmalar yapılan sunumla Yüksek Danışma Kurulu Üyelerine anlatıldı.

Toplantıda söz alan katılımcılar, üniversiteler ile TDBB’nin işbirliğinin güçlendirilmesi, TDBB’ye yeni üye olan Özbekistan’la ilişkilerin daha da geliştirilmesi, Orta Asya ve Balkanlarda konferans ve seminerler ile TDBB’nin tanınırlığı arttırılması, her yıl stratejik bir ülkeyi öne çıkararak bu ülke ile ilişkileri geliştirme hedefi gözetilmesi gibi önerilerde bulundu.

Lisansüstü Öğrencilerin Tez Çalışmaları Dinlendi

Toplantıda ayrıca, Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan ve tez aşamasına geçen, TDBB destekleme programına başvuru yapan adayların tezleri ile ilgili yaptıkları çalışmalar da dinlendi. Bu çerçevede yeni başvuran araştırmacılardan uygun bulunanların uygun görüşme TDBB Yönetim Kuruluna sunulması kararlaştırıldı.

27.11.2019