Marmara Üniversitesi tarafından, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle düzenlenen Avrasya Şarkiyatçıları Çalıştayı, 23-24 Ekim 2019 tarihlerinde, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Külliyesi’nde gerçekleşti.

Açılış konuşmalarını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot, St. Petersburg Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov, Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Sirajiddinov ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar yaptılar.

Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Rusya Federasyonu’nda yaşayan şarkiyatçılar başta olmak üzere Sovyetler Birliği şarkiyatçılar ekolünde yetişmiş birçok önemli ismi bir araya getirdi. Avrasya coğrafyasında şarkiyatçılığın ortaya çıkışının, tarihsel gelişiminin ve başlıca ekollerinin ele alındığı etkinlikte, ilk şarkiyatçıların bilimsel mirası ve günümüz şarkiyatçılarının çalışmaları değerlendirildi.

Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerden bilim insanlarının katılımda bulunduğu etkinlikte, telif ve tercüme eserlerin dışında ülkelerin istihbarat raporları ve elçilik kayıtları gibi zengin arşiv malzemelerinin değerlendirilmesi ve tanıtılmasına da olanak sağlandı.

Programda ilk oturum, 23 Ekim’de, Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda, Prof. Dr. Mikhail Baskhanov, “Rus Askerî Şarkiyatçılığı: Kökeni, Gelişimi ve Perspektifleri”; Prof. Dr. Efim Rezvan, “Rusya’da Kur’an’ın Tarihi (Çeviriler, Yayımlar, Bilimsel Ekoller)”; Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov, “St. Petersburg’da Türkiye Tarihi ve Kültürü Araştırmaları (20.yy.-21.yy. Başı); Prof. Dr. Ramil Valeev, “Kazan Üniversitesi Şarkiyat Araştırmalarının Aşamaları ve Mirası (1769-1920’li Yıllar)”; Prof. Dr. Vitaliy Poznahirev, “Rus Türk İlişkilerinde Savaş Esirleri Sorunu” adlı bildirilerini sundular.

İkinci oturum ise, 24 Ekim’de, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl başkanlığında gerçekleşti. Bu oturumda, Prof. Dr. Danagül Makhat, “Kazakistan’da Şarkiyat Araştırmaları Tarihi; Prof. Dr. Kadırali Konkobaev, “Kırgizistan Şarkiyat Araştırmaları Tarihi ve Problemleri”; Prof. Dr. Anvarbek Mokeev, “Kırgizistan’da Şarkiyatçılığın Doğuşu, Oluşumu ve Gelişiminin Belli Başlı Safhaları”; Prof. Dr. Şuhrat Sirojiddinov, “Özbekistan’da Şarkiyatçılık Çalışmaları: A.A. Semenov’un Bilimsel Mirası; Prof. Dr. Osmanakun İbraimov, “Şarkiyatçı Çokan Velihanov ve Rusya İmparatorluğu: Açıklayıcı Notlar” adlı bildirilerini sundular.

Oturumlar sonrasında, Üsküdar Belediyesi; katılımcılara Valide Sultan gemisinde boğaz turu eşliğinde yemek verdi.